Tholen – Uitbreidingsplannen voor geothermie, de aanleg van een houtstookinstallatie, externe CO2-levering vanuit een afvalenergiecentrale en mogelijk ook nog warmtelevering vanuit een nabijgelegen tapijtfabriek: in de Koekoekspolder staan ze niet stil. “Er is inderdaad van alles gaande”, bevestigt Wilbert van den Bosch, paprikateler en ambassadeur van het Overijsselse glastuinbouwgebied. “In 2030 energie- en CO2-neutraal telen is een ambitieuze doelstelling, maar je moet jezelf scherpe doelen stellen om ze te behalen, nietwaar?”Op 20 november komen alle betrokken partijen bijeen bij de Gebroeders Vahl om over verduurzaming van de Koekoekspolder te praten. Op het programma staat onder ander het slaan van de eerste paal voor een biomassacentrale, waarop enkel telers in het glastuinbouwgebied worden aangesloten. In mei 2019 zouden zij dan als alles goed verloopt uit de centrale warmte moeten kunnen afnemen door de verbranding van snoeihout uit de regio.

Komkommerteler André Vahl in de uitzending van Het Groene Oosten op RTV Oost. Presentator André van der Zee nam een kijkje in de kas…

Verder is het op termijn de bedoeling om de aardwarmtebron uit te breiden, zodat straks circa 50 hectare kas met aardwarmte verwarmd kan worden. Nu zijn dat er al 23,5 hectare. Eerst worden komkommerkassen verwarmd met water uit de aardwarmtebron van 70 graden. Vervolgens gebruiken aardbeientelers datzelfde water met een lagere temperatuur, waarna het water ook nog bij andere telers wordt gebruikt. In totaal zijn er nu zeven telers aangesloten, waarvan vier op restwarmte. “Er is zelfs zoveel aardwarmte beschikbaar dat er mogelijk ook aan woonwijken en de stad Zwolle kan worden geleverd”, weet Wilbert.


… en bij de aardwarmteput.

Uiteraard zijn nog lang niet alle plannen definitief, maar tijdens de bijeenkomst wordt wel een masterplan gepresenteerd en wordt de Stichting Koekoekspolder Energie- en CO2-neutraal 2030 opgericht. “Die stichting wordt in het leven geroepen om alle duurzaamheidsontwikkelingen te coördineren en verder te werken aan alle onderzoeken die gaande zijn.”

Externe CO2
Omdat er steeds meer warmte uit andere bronnen dan WKK’s beschikbaar is, is er wel externe CO2 nodig. Afvalenergiecentrale Twence werkt aan het afvangen van die CO2-uitstoot en wil die CO2 vervolgens binnen de provincie inzetten. “Met zulke plannen krijg je ook de provincie wel warm,” vertelt Wilbert met een toepasselijke woordspeling. “De vraag is wel of de CO2 via een leidingsstelsel geleverd gaat worden of via containers die op locatie worden afgeleverd. Het moet nog onderzocht worden wat er het beste werkt. Een leidingennetwerk ligt er niet zomaar één, twee, drie. De hele OCAP was er, denk ik, ook niet geweest als de hoofdleiding er niet al gelegen had.”

Of alle duurzaamheidsacties extra telers zal trekken, weet Wilbert niet. “De gemeente profileert zich wel graag als duurzaam en dus zouden zij vast graag extra telers zien komen voor de nog beschikbare percelen. Maar je moet niet verwachten dat er hier in de polder opeens bedrijven met een schaalgrootte van 50 ha uit de grond gestampt gaan worden.”

Duurzaam hoeft niet duurder te zijn
En de prijs voor alle kasgroenten uit de Koekoekspolder, heeft de verduurzaming daar nog effect op? “Als je iets in de prijs van je product zou terugzien ter compensatie van alle inspanning, zou dat mooi zijn. Je hoopt daar natuurlijk wel op. Als jij een merk aan je teeltgebied of aan je product kan meegeven en daardoor een premiumlabel aan je komkommer of paprika kan geven, dan is dat mooi meegenomen. Net even makkelijker je contracten afsluiten, wie wil dat nou niet? In de praktijk, zo weten jij en ik echter maar al te goed, valt dat nog best wel tegen. Je concurreert toch met telers van over de hele wereld waar nog lang niet zoveel duurzaamheidsacties plaatsvinden. Maar vergeet niet: duurzaam hoeft niet altijd duurder te zijn. Als je slim omgaat met alle aanpassingen en bijvoorbeeld de kosten deelt zoals wij hier in de Koekoek doen, dan kom je een heel eind, daar geloof ik absoluut in.”

Bijeenkomst Verduurzaming van de Koekoekspolder
Datum:
20 november 15.00-17.00

Locatie:
Maatschap Gebroeders Vahl
Verkavelingsweg 7, IJsselmuiden

Programma:
15.00 Ontvangst en welkom door tuinder Wilbert van den Bosch – ambassadeur KKP

15.05 Filmpje Nieuwe Energie over KKP

15.10 Behaalde resultaten met geothermie en uitbreidingsplannen - Radboud Vorage – directeur Aardwarmtecluster KKP BV

15.20 Masterplan KKP - Gedeputeerde Annemieke Traag: visie namens de Provincie Overijssel

15.30 Stichting KKP Energie- en CO-neutraal 2030 - René Venendaal - voorzitter van de Stichting - en officiële oprichting van de stichting door notaris Jaap Haksteen, IJsseloevers Notarissen

15.40 Visie op de KKP en uitkoppeling van duurzame warmte - Wethouder Geert Meijering - gemeente Kampen

15.50 Start bouw houtgestookte installatie - Ben Reuvekamp – directeur Bio-KKP BV – handeling door Gedeputeerde Annemieke Traag en wethouder Geert Meijering

16.00 Afvang van CO2 bij Twence en benutting ervan in de KKP - vertegenwoordiger Twence BV

16.10 Borrel

Voor meer informatie:
Koekoekspolder
www.koekoekspolder.nl 

Wilbert van den Bosch
wilbert@peppersunlimeted.nl