Tholen - Aan de Wilgenlei in Bleiswijk wordt er druk gewerkt. Een van de paprikakassen van Maikel van den Berg krijgt een nieuwe bestemming en wordt daarom door T.C. v.d. Dool verhoogd naar 6 meter poothoogte. De werkzaamheden begonnen eind september en het project moet begin november klaar zijn, vertelt Ad Kokshoorn van T.C. v.d. Dool.Metamorfose
Het verhogen van een kas blijft een spectaculair gezicht. Met behulp van pneumatisch aangedreven krikken wordt de complete constructie gelicht. “De kas wordt verhoogd van 4,5 naar 6 meter poothoogte. De 1,5 meter die aan de onderkant vrijkomt, wordt dichtgemaakt met gesloten, geïsoleerde sandwichpanelen. Het glas van de zijgevels wordt voorzien van rolschermen die ook een verduisterend effect hebben. Ook qua inrichting krijgt de kas een metamorfose. De kas van 3,7 hectare krijgt door middel van tussengevels een nieuwe indeling, waardoor er tien aparte afdelingen ontstaan.”Risico’s spreiden
“De kas staat nu behoorlijk scheef. Maar leve de spanbanden!”, lacht Maikel van den Berg. “Het is net alsof je in een nieuwe kas loopt.” Maikel blijft paprika’s telen in zijn andere kas, maar in deze kas gaat hij aan de slag met zaadvermeerdering. Dat doet hij samen met Roy Persoon onder de naam MR Seeds. Maikel: “Als jonge ondernemer is het belangrijk om je risico’s te spreiden. Met de Brexit in het vooruitzicht en de onzekerheid die de wereldhandel met zich meebrengt, heb je niet de garantie dat de afzet zo vloeiend blijft lopen zoals het nu gaat. Bedrijfszekerheid vind ik heel belangrijk.” Voor de toekomst ziet Maikel meer mogelijkheden voor samenwerking. “Naast de zaadvermeerdering die we samen gaan doen, kunnen we elkaar ook versterken in de paprikaproductie. Samen vormen onze bedrijven 12 hectare.”

Toeleveranciers
De klus aan de Wilgenlei is er een waar weer diverse toeleveranciers aan bijdragen. Naast T.C. v.d. Dool doet Stolze het water, de elektra en is het ook aan zet voor de belichting die er komt te hangen. Een verduisteringsscherm wordt geplaatst door PDI Screens en West.Neder.Land levert de sandwichpanelen. Ook Debets Schalke levert een bijdrage.

Voor meer informatie:
T.C. van den Dool
www.tcvddool.nl  
info@tcvddool.nl