Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Eerste lessen uit Fieldlab Waterstof in Agri

Als iets duidelijk is geworden in het eerste jaar Fieldlab Waterstof in Agri, dan is het wel dat toepassing van waterstof in agri niet makkelijk van de grond komt. "Belangrijkste is dat er standaarden en normeringen komen. Dat maakt waterstof veilig en een goede investering die te verzekeren en te financieren is."

Wie aan de slag gaat met waterstof, moet rekening houden met technische complexiteit en onzekerheden. "Toch blijft waterstof een interessante oplossingsrichting", zegt Chris de Visser, oud-onderzoeker bij Wageningen University & Research en lid van het expertpanel van Fieldlab Waterstof in Agri bij Greenport NHN. De Visser, die zich bij WUR bezighield met de toepassing van duurzame energie en groene grondstoffen, verwacht dat diesel in de landbouw vervangen gaat worden door waterstof.

Elektrische voertuigen in agri zijn vooral een interessant alternatief voor lichte werkzaamheden. "Voor zware werkzaamheden, in de open teelten goed voor 90% van het dieselverbruik, kijken we naar waterstof als meest kansrijke oplossing. Ik verwacht dat over tien à vijftien jaar de zware industrie en het transport zijn overgeschakeld op groene waterstof. Landbouw zal dan snel volgen. En het leuke is dat je elektriciteit die je niet kwijt kan op het net, kunt omzetten in groene waterstof."


Chris de Visser, onderzoeker WUR

Hele keten moet meebewegen
In Fieldlab Waterstof in Agri werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan toepassingen van waterstof in de agrisector en de ontwikkeling van een bijbehorende waterstofinfrastructuur. Een weg die, zo blijkt, de nodige obstakels kent. "Probleem is vooral dat de hele keten een transitie moet maken", weet Ralph van Soomeren, die als directeur van Rabobank regio Alkmaar e.o. is verbonden aan het project en lid is van het expert panel van het Fieldlab. "Stel dat je investeert in een waterstoftrekker, dan heb je wel de machine op het erf maar dan ben je er nog niet. Je hebt ook waterstofleveranciers nodig, onderhoudspartijen, financiers en verzekeraars, enzovoorts."

Daarbij komt dat waterstof op dit moment nog te duur is, zeker in vergelijking met diesel. "Landelijk steken we veel energie in de overstap op waterstof. Aan enthousiasme ontbreekt het niet en ook in de agrarische sector is het bewustzijn van de noodzaak van de energietransitie absoluut aanwezig. Maar zodra je investeringen gaat doorrekenen rekenen, kan het niet uit."


Ralph van Soomeren, Rabobank regio Alkmaar

Hoog risicoprofiel
Ralph is van mening dat de doorbraak in de energietransitie zal komen van bedrijven die genoeg financiële ruimte hebben om in waterstof te investeren. "Als Rabobank proberen we waar mogelijk de transitie in beweging te zetten. Dat doen we door kennis te delen en ons netwerk in te zetten om partijen te verbinden. Ook zetten we coöperatief dividend in om te onderzoeken hoe we de transitie mogelijk kunnen maken. Als we echter bancair gaan financieren, dan moet er een sluitend businessplan zijn. Bij nieuwe waterstofinitiatieven is het risicoprofiel dan vaak nog te hoog, wat banken terughoudend maakt met financieren."

Die terughoudendheid moeten we volgens Ralph overigens niet verwarren met onwil. "Als Rabobank hebben we ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en zien waterstof als een belangrijke oplossingsrichting. Dit wil zeggen dat we – hoe moeizaam de energietransitie ook gaat – initiatieven op dit gebied zullen blijven ondersteunen."

Een voorwaarde is dat de overheid meebeweegt met de technologische veranderingen en zorgdraagt voor duidelijke kaders. "Wet- en regelgeving loopt altijd achter de feiten aan. Ondernemers moeten zich daardoor niet laten tegenhouden, want voor je het weet leef je in het verleden. Maar de overheid moet op haar beurt er wel voor zorgen dat regelgeving niet vertragend werkt," zegt Ralph. Chris vult aan: "Een gemeenteambtenaar kan een vergunningaanvraag voor een waterstoftoepassing nu eenmaal niet beoordelen als er geen duidelijk kader is."


Bart Stengs, sectormanager glastuinbouw Interpolis

Brand- en explosiegevaar
Voor Interpolis, onderdeel van Achmea, is het essentieel dat technologie veilig, betrouwbaar en bedrijfszeker is. Wat betreft de inzet van waterstof zit de verzekeringsbranche nog in de oriëntatie- en onderzoeksfase, weet Bart Stengs, sectormanager glastuinbouw. Het ontbreekt volgens hem nog aan kennis en ervaring over risicofactoren als brand- en explosiegevaar. "Daarom doen wij graag mee in onderzoeken en pilots, zoals Fieldlab Waterstof in Agri. We delen expertise en kijken mee naar de risicofactoren. Ook hebben we gesprekken met leveranciers hierover."

Om onzekerheid over investeringen in waterstof weg te nemen, is het essentieel dat er standaarden en normeringen komen. "Dat maakt het gebruik van waterstof voorspelbaar en veilig en een goede investering die te verzekeren en te financieren is", verklaart Bart. "Daarnaast is het nodig dat het aanbod van waterstof toeneemt, waardoor de prijs gaat delen; dat er een goede waterstofinfrastructuur beschikbaar komt en dat er een markt ontstaat voor het verhandelen van waterstof. Zijn deze stappen eenmaal gezet, dan kan de energietransitie in een hogere versnelling komen."

De Bond van Verzekeraars heeft een brochure uitgegeven met uitgebreide informatie over onder meer eisen, normeringen, kaders, technische informatie en bouwkundige voorschriften van waterstoftoepassingen in uiteenlopende situaties. Download hier de brochure.

Bron: Greenport Noord-Holland Noord

Publicatiedatum: