Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Waarvoor is het GLB 2023-2027 bedoeld?

GLB staat voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de Europese Unie. In 2023 is een nieuwe GLB-periode van vier jaar start gegaan. Doel is om de agrarische sector te steunen om toekomstbestendiger te worden en om het platteland te verduurzamen.

Aan het GBL zijn subsidies verbonden voor de agrarische sector en direct betrokkenen. Het gaat daarbij om subsidies zoals de hectarepremies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en voor projecten die zijn gericht op investeringen, innovatie en kennisuitwisseling.

Daarmee worden land- en tuinbouwers onder meer gesteund om stappen te zetten om hun concurrentiepositie te versterken en om bij te dragen aan meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en het bereiken van klimaatdoelen. Landbouw en Voedsel Brabant geeft meer achtergrondinformatie.

GLB en jonge landbouwers
Een toekomstbestendige sector is alleen mogelijk met voldoende jonge tuinbouwers. Daarom krijgt deze groep (tot en met 40 jaar) in het GLB extra steun. Bijvoorbeeld door extra hectarepremie, meer steun voor projecten gericht op bedrijfsinvesteringen en enkele steunregelingen die specifiek zijn bedoeld voor jonge landbouwers.

Landelijk regelingen en regelingen specifiek voor Brabant
Voor de uitvoering van het GLB hebben de provincies, het Rijk en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over wie welke subsidieregelingen uitvoert.

  1. Het Rijk (landelijk): de regelingen voor hectarepremies, regelingen voor kennis-vouchers en specifiek voor jonge tuinbouwers: vestigingssteun en generatiewisseling. Informatie hierover is te vinden op de RVO-website.
  2. Provincies: de regelingen voor projectsteun die bedoeld zijn voor investeringen in het tuinbouwbedrijf, regelingen voor projectsteun voor investeringen in het landbouwbedrijf specifiek voor jonge tuinders met een hoger subsidiepercentage, investeringen voor specifiek water- en natuurdoelen, integrale gebiedsontwikkeling en brede plattelandsontwikkeling (LEADER). Lees verder voor meer informatie over Brabant. Stimulus is het uitvoeringsorgaan voor EU-programma's voor een deel van de provincies zoals Brabant.
  3. Provincies en het Rijk: Enkele subsidieregelingen worden door zowel provincies als door het Rijk uitgevoerd, maar elk met eigen accenten. Dit zijn: samenwerking voor innovatie dan wel voor kennisoverdracht aan groepen. Informatie hierover is te vinden op zowel de website van het RVO als op de website van Stimulus. Om op de hoogte te blijven van de Brabantse openstellingen kan men zich aanmelden voor de Stimulus-nieuwsbrief.

Over al deze regelingen stemmen de provincies, het Rijk en de Waterschappen met elkaar af.

Interessante regelingen voor jonge landbouwers in de komende maanden

  1. De Rijksregeling voor vestigingssteun: jonge tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024 en bedraagt € 75 miljoen, met een maximum van € 80.000 per aanvrager. Daarmee hoopt de minister de financiële drempel te verlagen om een bedrijf over te nemen. Aanvullende informatie met onder andere de subsidievoorwaarden wordt nog gedeeld op de website van de RVO.
  2. De Rijksregeling 'Samenwerken aan Generatievernieuwing': deze is bedoeld voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe vormen van bedrijfsovername door jonge boeren en zijinstromers om de drempels van een hoge financieringslast bij de overdracht te verlagen. Meer informatie hierover wordt na de zomer verwacht en zal door de RVO bekend worden gemaakt.
  3. De provinciale regeling voor samenwerking innovatie (EIP)is bedoeld om technische en sociale innovaties tot praktijkrijpe producten en kennis te ontwikkelen, én deze actief te communiceren naar potentiële gebruikers van deze innovaties voor grootschalige toepassing ervan. Gedacht kan worden aan nieuwe technologie of bijvoorbeeld aan nieuwe ketensamenwerkingsvormen en nieuwe verdienmodellen. Het gaat om samenwerkingsverbanden met daarin minimaal twee tuinders die samen in staat zijn om het project tot een goed resultaat te brengen. Voorbeelden van dergelijke projecten uit de vorige (POP3) periode zijn te vinden bij Stimulus. De verwachting is dat de regeling in augustus of september beschikbaar komt.
  4. De provinciale regeling voor kennisuitwisseling wordt ook verwacht na de zomer (rond augustus- september) en is bedoeld om boeren in groepen kennis te laten maken met nieuwe kennis. Dat kan zijn technische kennis, zoals nieuwe teelttechnieken of kennis over precisielandbouw. Maar het kan ook breder zijn, bijvoorbeeld om zich te kunnen oriënteren over het type bedrijf dat men wil ontwikkelen in de toekomst. Of over nieuwe verdienmodellen, over hoe men de omgeving wil betrekken en hoe men wil omgaan met de belemmeringen en kansen die zich aandienen door maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes. Voorbeelden van dergelijke projecten uit de vorige (POP3) periode zijn te vinden bij Stimulus.

Huidige stand van zaken
In februari heeft de provincie een openstelling gehad voor jonge landbouwers gericht op investeringssteun op het landbouwbedrijf met als resultaat 182 aanvragen. De aanvragers worden zo snel mogelijk geïnformeerd of hun aanvraag kan worden gehonoreerd. Door het groot aantal aanvragen zal naar verwachting de meerderheid van de aanvragen helaas niet toegekend kunnen worden.

Doorkijk naar 2025 – 2027
De Brabantse regelingen voor investeringen op het landbouwbedrijf worden naar verwachting in 2025 en 2026 herhaald. Ook bovengenoemde Rijksregelingen worden de komende jaren herhaald.

Bron: Landbouw en voedsel Brabant

Publicatiedatum: