Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Resultaat landbouwoverleg met Vlaamse regering na protesten

De Boerenprotesten in België hebben gezorgd voor overleg tussen de Vlaamse regering en land- en tuinbouworganisaties. Daaruit is een pakket maatregelen gerold waarover Boerenbond een update geeft. Men spreekt nadrukkelijk niet van 'een eindpunt' maar van 'de start van een traject' waarbij Boerenbond belooft nauwgezet toe te gaan zien op de gemaakte afspraken en zal optreden als gesprekspartner bij nieuwe initiatieven.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: “Zijn hier vandaag alle Vlaamse problemen voor onze boeren opgelost? Neen. Iedereen met gezond boerenverstand beseft ook dat wat tijdens vier jaar conflictmodel is scheefgegroeid, niet op enkele dagen kan worden rechtgetrokken. Hebben wij hier vandaag concrete zaken gehoord, die vertrouwen geven om terug te gaan naar een overlegmodel: ja. Als Boerenbond hebben we meegewerkt aan concrete oplossingen. Dit is niet het einde, maar een nieuw startpunt.” De organisaties zijn blij dat de sector erkend is als 'strategische sector' in de gesprekken die zijn gevoerd met de overheid.

Het gaat over volgende maatregelen.

Stikstofbeleid
De Vlaamse regering wacht niet tot 2030 en gaat onmiddellijk aan de slag om het beleid te baseren op een emissiemodel. De Vlaamse regering gaat deze maand nog in overleg met de Europese Commissie over de maatwerkgebieden en de natuurdoelen, wat voor ons cruciaal is. Intussen wordt de pauzeknop ingeduwd in het Turnhouts Vennengebied.

Het stikstofdecreet zorgt voor nieuwe bijkomende verplichtingen in de vergunningverlening. Om dit haalbaar te maken, past Vlaanderen de wetgeving aan zodat deze bedrijven via een eenvoudigere procedure hun omgevingsvergunning in lijn kunnen brengen met hun individuele PAS-referentie.

Een wetenschappelijk comité heeft als opdracht reductietechnieken te erkennen zodat deze gebruikt kunnen worden in de vergunningverlening. De capaciteit van dit comité wordt versterkt, zodat nieuwe technieken sneller kunnen goedgekeurd worden. Dit is namelijk heel dringend voor onze landbouwers.

Bescherming van landbouwgrond
De Vlaamse overheid (in hoofdzaak ANB en VLM) stopt onmiddellijk zelf quasi volledig met het aankopen van herbevestigd agrarisch gebied. 560.000 ha landbouwgrond wordt hiermee beschermd. Ook in het agrarisch gebied neemt de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid. Voor wat de aankoopsubsidies betreft, wordt er een overleg opgestart om deze maximaal te heroriënteren naar aankopen in groen gebied. Het is daarbij cruciaal dat agrarisch gebied maximaal in landbouwgebruik blijft. Bij aanvang worden er afspraken gemaakt over het aankoopbeleid tijdens dit overleg.

Er zal ook nagegaan worden of er een fiscaal voordelig fiscaal gunstregime inzake successie- en registratierechten kan ingevoerd worden voor gronden die gegarandeerd in langdurig landbouwgebruik blijven.

Een evenwichtig mestbeleid
Er wordt werk gemaakt van een MAP7 zonder dat hierin bijkomend percelen in VEN onder nulbemesting gebracht worden. Verder heeft de Vlaamse regering zich geëngageerd om de derogatie op gras opnieuw aan te vragen bij Europa en Renure daar als kunstmestvervanger te bepleiten.

Wegwerken van administratieve lasten
Er wordt een taskforce vereenvoudiging opgestart om regelgeving en de administratieve lasten waar boeren mee te maken krijgen, te vereenvoudigen. Het gaat onder meer over soepelere termijnen voor registratie van kunstmestaankopen in functie van het kunstmestregister en het schrappen van disproportioneel hoge boetes bij administratieve fouten in de Mestbankaangifte. Dit laatste wordt via een parlementair initiatief nog dit bemestingsseizoen ingevoerd. Ook wordt er initiatief genomen om kalenderlandbouw weg te werken bij zoals de verplichte vanggewasregeling, en het verleggen van bewijslast voor ecoregelingen.

Ook de vereenvoudigingsvoorstellen van de Europese Commissie zullen integraal uitgevoerd worden in Vlaanderen.

Water
Vlaanderen zal de administratieve lasten verlagen en de vergunningsprocedures vereenvoudigen voor het opvangen, opslaan en winnen van water.

Standpuntbepaling op Europees niveau
Vlaanderen blijft zich op het Europese niveau verzetten tegen onhaalbare beleidsvoorstellen zoals de Europese natuurherstelwet en de klimaatdoelen. Vlaanderen zal ervoor pleiten om bij vrijhandelsakkoorden dezelfde productiestandaarden op te leggen aan ingevoerde producten als aan producten die in Europa geproduceerd worden.

Boerenbond vindt dat er voor de Vlaamse landbouw een landbouwforum moet worden opgericht, waar regering en landbouworganisaties in een constructieve sfeer de vele uitdagingen die nog op de land- en tuinbouw afkomen, kunnen bespreken en aanpakken.

Bron: Boerenbond

Publicatiedatum: