De TTF-gasprijs is eind vorige week in kleine stapjes stukje bij beetje gedaald tot net iets meer dan 27 euro per megawattuur voor het maandcontract maart 2024. Maandagochtend is de prijs nog iets verder gezakt. De daggasprijs opende maandagochtend op 26,2 euro per megawattuur.

De EPEX-elektriciteitsprijs ligt maandag gemiddeld op 74,5 euro per megawattuur. Negatieve uurprijzen bleven dit weekend, in tegenstelling tot afgelopen weekend, uit.

Onbalansdata van TenneT laten zien dat er zondagmiddag om 16:00 uur een fors elektriciteitsoverschot was. De prijs zakte tot -1486 euro, nadat om 3u 's nachts de prijs al tot -900 euro per megawattuur was gezakt.


TTF-gasprijs contract maart 2024 t/m 9 februari. Klik hier voor vergroting.

Gasleveringszekerheid
Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer vrijdag over de gasleveringszekerheid voor 2024-2025. Die is fors verbeterd, zo blijkt uit analyses van Gasunie Transport Services. "Bij verder gelijkblijvende omstandigheden wat betreft import en export van hoogcalorisch gas is sprake van een substantiële verbetering van de leveringszekerheid in gasjaar 2024-2025 ten opzichte van het huidige gasjaar. Het risico dat zonder beschikbaarheid van het Groningenveld een
tekort optreedt, dat overigens al klein was, is zoals verwacht fors kleiner geworden ten opzichte van de raming voor gasjaar 2023-2024."

Volgens de analyse van GTS voor het huidige gasjaar 2023-2024 zou het Groningenveld beschikbaar moeten zijn om voldoende capaciteit op het gasnet te garanderen voor gemiddelde effectieve etmaaltemperaturen van -6,5 graden Celsius tot -15,5 graden Celsius (waarbij temperaturen net onder het vriespunt en windkracht 5 ook resulteren in een effectieve temperatuur van -6,5˚C). GTS geeft in de nieuwste raming aan dat voor volgend gasjaar 2024-2025 het potentiële capaciteitstekort is gedaald. Het potentiële tekort treedt pas op vanaf een effectieve gemiddelde etmaaltemperatuur van -11 graden
Celsius of kouder (in het huidige gasjaar is dit -6,5 graden Celsius) in combinatie
met gelijktijdige uitval van een capaciteitsmiddel met een uitzendcapaciteit ter
grootte van die van gasopslag Norg.

De gasprijzen voor de langere termijn zakken ook nog steeds, met voor Cal25 inmiddels een prijs onder de 30 euro per megawattuur, zoals ook Martien Visser op X opmerkt. Verder van zijn kant de constatering dat middagstroom in Nederland inmiddels goedkoper is dan nachtstroom.

Westland Infra Netbeheer ziet, net als alle andere regionale netbeheerders, een forse groei in teruglevering van zonne-energie. Zowel het aantal klanten als het totale terugleververmogen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. In de afgelopen tien jaar zijn de klanten van het bedrijf bijna 30 keer zo veel vermogen energie terug gaan leveren. En het aantal klanten met zonnepanelen is ongeveer 20 keer zo groot worden.