Op donderdag 8 februari was er in De Volkskrant een artikel te lezen met de titel ‘De producten zijn voor de export, de lasten zijn voor Nederland’. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat onder meer de glastuinbouw geen toekomst heeft in Nederland. Het lijkt of er een tendens is ontstaan waarin vaker wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van de Nederlandse glastuinbouw, constateert de lokale VVD-fractie. Men stelt er vragen over aan het Westlandse college, meldt Westlanders.nu.