Waarom zijn paprika vruchten groter als je minder stookt in de serre? Wat als we iets kouder telen en een ras planten die sowieso ietwat kleinere vruchten produceert? Bekomen we dan toch het ideale marktbare formaat? Wat is het effect op de opbrengsten en kwaliteit?

Om dit te weten te komen, zijn 3 rassen paprika geplant op 1 februari 2024. De rassen zijn Mallentra, Margarethe en Alzamora, geënt op onderstam Taritana TRC3130. Deze planten groeien nu in 2 verschillende serres bij het Proefcentrum voor de Groenteteelt met verschillend temperatuursregimes.

De bedoeling van deze proef is om te kijken:
- Tegen welke kwaliteitsproblemen de telers in de proef aanlopen bij een ongeveer 2 graden lagere etmaaltemperatuur dan t.o.v. de gewone uitgangssituatie.
- Hoe groot de verschillen zijn in vruchtgewicht én -grootte.
- Hoe de verschillende rassen hierop reageren.

Bron: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt