Met een verticale teeltinstallatie, ontworpen door Urban Crop Solutions, gaat Inagro de uitdaging aan om de ruimte-efficiëntie binnen de land- en tuinbouw te verhogen. De 12 meter hoge gevelserre van Agrotopia wordt gebruikt voor dit onderzoek waarbij de glastuinbouwsector verticaal in beweging komt.

In 2021 opende Inagro Agrotopia, een onderzoeks- en demonstratiekas op het dak van de kistenloods van REO Veiling. Met een omvang van 6000 m² is Agrotopia, gelegen in de stad Roeselare, de grootste dakkas van Europa. Het onderzoek binnen Agrotopia legt sterk de nadruk op de ontwikkeling van toekomstbestendige teelttechnieken, zoals hydrocultuur en verticale tuinbouw. Voor de realisatie van een verticaal meerlagenteeltsysteem, heeft Inagro ruimte gereserveerd in de 12 meter hoge gevelserre. Het ontwerp en de uitvoering van dit teeltsysteem zijn via een aanbesteding uitbesteed aan Urban Crop Solutions.

De bouw van de installatie start in het eerste kwartaal van 2024 en moet eind 2024 in gebruik genomen worden. De realisatie wordt ondersteund van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van VLAIO en de provincie West-Vlaanderen.

Combinatie van geavanceerde indoor farmingtechnologie en praktijkgerichte onderzoeks- en teeltkennis
Urban Crop Solutions en Inagro bundelen hun krachten in deze bijzondere West-Vlaamse samenwerking. Ze combineren geavanceerde indoor farmingtechnologie met kennis van onderzoek en teelt. “We zijn enthousiast om met Inagro aan dit project te werken. Ons gezamenlijk doel is grenzen verleggen en duurzame tuinbouw bevorderen. Deze samenwerking bevestigt onze inzet voor geavanceerde technologieën, flexibiliteit en het integreren van indoor farming met de natuurlijke omgeving van serres”, aldus Jean-Pierre Coene, CEO Urban Crop Solutions.

Inagro voert samen met Urban Crop Solutions deze opdracht uit. “Deze samenwerking is een perfect voorbeeld van hoe publieke en private sector elkaar kunnen versterken. Samen kunnen we innovatieve oplossingen bieden die de land- en tuinbouw naar een hoger niveau tillen op het gebied van duurzaamheid en productiviteit”, aldus Bart Naeyaert, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen.

Het verticaal teeltsysteem bestaat uit drie torens van 10 meter met 18 bewegende tafels per toren. Door op verschillende lagen te telen, wordt de ruimte optimaal benut. Deze techniek wordt vooral gebruikt in een gesloten systeem, waarbij de omgevingsfactoren gecontroleerd kunnen worden. Dat brengt hoge energiekosten met zich mee. Dit nieuwe teeltsysteem kent meerdere lagen voor in de kas en is ontworpen om maximaal te profiteren van natuurlijk zonlicht. Om indien nodig extra licht toe te voegen, zijn de torens voorzien van dynamische belichting. De ontwikkeling van de planten kan beïnvloed worden door het lichtspectrum van de ledverlichting aan te passen. Zo worden de voordelen van een kas gecombineerd met de precisie van een gesloten systeem.

Onderzoek voor de glastuinbouw: nu en in de toekomst
Agrotopia bestaat uit 13 verschillende afdelingen, voorzien van teeltsystemen voor de hydroteelt van bladgewassen (mobiel goten systeem, drijvende teelt) en vruchtgroenten (substraatmatten). Maarten Ameye, onderzoeksleider van bedekte teelt bij Inagro, legt uit dat het nieuwe verticale teeltsysteem zich in eerste instantie richt op bladgroenten, aardbeien, en kiem- en microgroenten. “We richten ons specifiek op de teelttechniek van gewassen die van belangrijk zijn voor de glas- en stadstuinbouw, om zo onze telers en stakeholders in deze sectoren te ondersteunen. De opgedane kennis en inzichten worden gebruikt in de huidige systemen en kas om de glastuinbouw van vandaag verder te innoveren en te verduurzamen. Aanvullend kunnen we, op basis van de resultaten, advies verstrekken voor de praktische implementatie van dergelijke systemen, zowel op lokaal als internationaal niveau.”

Na validatie worden de systemen beschikbaar gesteld als proefplatform voor technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen. Samen met telers kan het concept hoog verticaal telen verder ontwikkeld en benut worden.


Van links naar rechts: Jean-Pierre Coene (Urban Crop Solutions), Maarten Vandecruys (Urban Crop Solutions), Bart Naeyaert (provincie West-Vlaanderen), Mia Demeulemeester (Inagro vzw) en Maarten Ameye (Inagro vzw).

"Het gebruik van dergelijke innovatieve meerlagig teeltinstallatie is op vandaag, op enkele experimenten na, zo goed als onbestaande. Daarom vereist het systeem extra onderzoek met betrekking tot klimaatconditionering, irrigatie, inspectie en controle van het plantgoed en gebruiksgemak. Deze aspecten nemen we mee opgenomen in ons gezamenlijk onderzoek met partners, waaronder de bestaande leerstoel Agrotopia waardoor de inbreng van het academisch niveau verzekerd is”, vertelt Maarten Ameye.

Strategie voor glastuinbouw in verstedelijkt Vlaanderen
In het Vlaamse stadslandschap strijden tuinbouw, industrie, recreatie, natuur en verstedelijking om kostbare ruimte, waardoor het oprichten van glastuinbouwbedrijven zowel in verstedelijkt of industrieel gebied, als op het platteland een uitdaging is. De huidige oppervlakte moet beter benut worden door het ruimtelijk rendement te verhogen. Inzetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, kan integratie van voedselproductie in steden en verstedelijkte gebieden, waar ruimte beperkt is, bevorderen. Dit concept heeft internationaal gezien ook veel interesse.

Voor meer informatie:
Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
Tel: 051 27 32 00
info@inagro.be
www.inagro.be