In alle regio’s van Glastuinbouw Nederland zijn in 2023 stappen gezet in het kader van de Gebiedsaanpak Energieverduurzaming. Ook zijn er stappen gezet wat betreft ruimtelijke ordening. In verschillende gebieden zijn er standpunten geformuleerd, brieven geschreven en gesprekken gevoerd met het oog op ontwikkelingsruimte, modernisering en toekomstperspectief voor glastuinbouwbedrijven.

Verder was huisvesting van internationale werknemers een belangrijk thema in de grote glastuinbouwgemeenten.

Hier is een overzicht te zien van de resultaten vanuit de regio's. Hier is het jaaroverzicht van 2023 te bekijken.