Bedena is het nieuwe rode paprikaras van Syngenta met het totale resistentiepakket dat dit jaar op grotere schaal commercieel geteeld wordt in Europa. Bedena is een ras dat gemakkelijk te telen is met een snelle doorkleuring.

Terugblik
Volgens Syngenta was het plantmateriaal overal goed van kwaliteit en de inworteling ging vlot. De veredelaars zien wel dat het donkere weer in de start invloed heeft gehad op de uniformiteit van de koppen, maar dit is bij alle rassen terug te zien.
Bedena is geschikt voor alle stengelsystemen. Voor een goede uniformiteit wordt geadviseerd om niet te vroeg op stengel te zetten. In de start is het ook belangrijk om een blaadje weg te halen die boven een andere kop zit, dit bevordert de uniformiteit.
In week 3 (koude week) hebben niet alle bedrijven de gewenste temperatuur kunnen realiseren, desondanks is de bloemstand goed gebleven.

Afhankelijk van zaaidatum en stengelsysteem wordt er nu zetting aangehouden. Volgens Peter Colbers van Bedena ziet het er goed uit en lijkt de zetting er goed aan te komen. Het zonnige weer van de afgelopen vorstperiode heeft daar nog positief aan bijgedragen.

Huidige situatie
De bloemkwaliteit is over het algemeen goed. Peter adviseert om bij de 1e zetting één vrucht aan te houden, de twee oksels erboven de vrucht te verwijderen (afhankelijk van de plantstand) en nadien de plant zelf te laten reguleren.

Klimaat
Bedena is van nature voldoende generatief. Het is niet nodig om geforceerd naar de 1e zetting toe te sturen. Let er bij latere plantdatum wel op dat de bloemen niet te zwaar worden. Het is belangrijk om tempo in de ontwikkeling te houden en te voorkomen dat de vruchten te zwaar worden. Dit zorgt voor een betere opbouw van de plantbalans

Water
Geef frequent kleine druppelbeurten. Dit komt de uniformiteit in de potten ten goede en zorgt voor een goed contact tussen pot en mat. Tevens voorkomt dit dat de mat te koud wordt. Zorg voor een juiste intering van de mat, op donkere dagen kan dit betekenen dat een dag niet wordt gedruppeld. Dit kan dan worden gecompenseerd op een zonnige dag.

Zetting
Twee weken voor men zetting wil, is het belangrijk om het dag-nacht verschil groter te maken om het afbuigen van de bloemen te bevorderen. Bedena zet gemakkelijk, maar als het extreem donker is kan het soms nodig zijn om in de voornacht 17 C aan te raken. Om dit goed te realiseren is het dan soms nodig om de doeken open te houden tot de gewenste instelling is bereikt.

Advies
Als de vruchten twee centimeter doorsnede hebben, kan er weer meer tempo gemaakt worden. In de periode nadat de bloem uitgebloeid is, moet men voldoende water geven. Het is belangrijk dat de uitgroei niet stagneert door vrucht abortie.
Belangrijk is om het eerste zetting niet te groot te laten worden. In de regel kan men er vanuitgaan dat bij Bedena voor de eerste zetting 1,5 kg voldoende is. Omgerekend is dat één vrucht/stengel. Een hogere plantbelasting heeft een negatieve invloed op de wortelontwikkeling, groei en opvolging en grootte van je 2e zetting. Bij een zwakkere stengel is het aan te raden om de vrucht weg te halen. Het tweede zetsel zien de veredelaars het liefst met 2 vruchten/stengel. Richtlijn is dat de 1e en 2e zetting bij elkaar 5 kg is.

Peter Colbers, Technical Sales Representative: "De paprika's zijn gezaaid op 15 oktober 2023 en geplant in de eerste week van december. Het is een vierstengelsyteem. De strategie was dat de zetting vanaf het vierde oksel mag opkomen en dat boven de eerst gezette vrucht een oksel wordt leeggehaald." In de video is te zien dat de zetting mooi strak in het vierde oksel is aangekomen. Wanneer de vrucht niet op de het vierde oksel aankomt, dan is dat op de vijfde oksel.

Meer zonlicht
In de proeven die Syngenta uitvoert heeft de toenemende zonneschijn gezorgd voor een goede groei. Wat betreft zon ligt de glastuinbouw 3% achter op het afgelopen jaar en 3% voor op het meerjarig gemiddelde. In week 2 was er meer zon dan gemiddeld. Er is voldoende zonlicht om de vruchten aan het gewas te houden.

Voor meer informatie:
Syngenta Seeds B.V.
Westeinde 62
1601 BK Enkhuizen
Tel +31 (0)228 366411
info@syngentavegetable.com/nl
www.syngentavegetables.com/nl-nl