De Britse zakelijke gas- en elektriciteitsleverancier United Gas & Power heeft een verzoek ingediend om de Britse vertical farm Smartkas Limited op te heffen. United Gas & Power zegt een schuldeiser van het bedrijf te zijn. Volgens Smartkas is de zaak opgelost en hebben zij een overeenkomst bereikt met United Gas & Power. Ze verwachten dat het verzoek in de komende weken wordt ingetrokken.

Het verzoek is op donderdag 28 december 2023 ingediend en wordt op dinsdag 13 februari 2024 verder behandeld.

Smartkas is een technische leverancier op het gebied van vertical farming en is in Amsterdam gevestigd. In 2022 bouwde het bedrijf een vertical farm in Harlow via de Britse onderneming Smartkas Limited. De 12-laags vertical farm wordt gebruikt voor de teelt van aardbeien. Een tweede faciliteit wordt gebouwd in het Fokker Logistics Park door de Nederlandse onderneming van Smartkas.

United Gas & Power is verantwoordelijk voor het aansluiten van het water- en energienetwerk op de locaties. De Smartkaslocatie in Harlow is gevestigd in een nieuw gebouwd woondistrict.

Op de balans van Smartkas stond in 2022 omgerekend bijna 5,5 miljoen euro aan activa. Het nettovermogen van het bedrijf per 31 december 2022 bedroeg omgerekend 3,8 miljoen euro.. De totale huidige verplichtingen (schulden) per 31 december 2022 bedroegen 4,8 miljoen en de winst- en verliesreserves bedroegen 1,2 miljoen euro.

De aandelenpremierekening bevatte eind 2022 € 6.034.808. Dat bedrag is verkregen door aandelen uit te geven. De directeuren van het bedrijf verklaren dat zij, op het moment van goedkeuring van de financiële verklaringen, denken dat het bedrijf voldoende geld heeft om te kunnen blijven bestaand in de toekomst.

Mocht het toch tot opheffing van de vertical farm komen, dan sluit Smartkas aan in een rijtje met andere vertical farmpartijen die het sinds de energiecrisis lastig hebben en noodgedwongen zijn gestopt of fors ingekrompen.