Uit het netwerk van Glastuinbouw Nederland komt het signaal dat internationale medewerkers niet altijd juist betaald worden. In het seizoen zijn er veel internationale medewerkers nodig, maar het kan makkelijk misgaan bij de inzet, huisvesting en betaling van deze medewerkers

Wat kunnen ondernemers doen?
Controleer de juistheid van de inlenersbeloning; vooraf met een proforma calculatie van het tarief en achteraf door de in de cao opgenomen steekproefsgewijze controle van loonstroken. In de cao is de verplichting tot steekproef controle opgenomen in artikel 54.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?
De volgende punten uit de bij de inlener geldende cao moeten worden toegepast:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Treden
 • Reiskostenvergoeding. Wordt het vervoer verzorgd door het uitzendbureau of het eigen bedrijf dan is er geen vergoeding.

De volgende onderwerpen kent de cao van glastuinbouw niet. Zij zijn wel onderdeel van de inlenersbeloning. Wanneer men zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaarden kent voor eigen werknemers, bovenop de cao, dan gelden deze ook voor de uitzendkrachten die zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

 • Onkostenvergoedingen
 • Vergoeding van reisuren en/of reistijd
 • Eenmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoedingen
 • Vaste eindejaarsuitkeringen

Bron: Glastuinbouw Nederland