Bij de snelle raming was de inflatie in januari 3,2 procent, meldt het CBS. Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In december was de inflatie 1,2 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.

De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een maand eerder. Volgens de snelle raming waren prijzen voor consumenten in januari 0,5 procent hoger dan in december.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. In januari 2024 nam de invloed van de prijsontwikkeling van energie op de inflatie af. Exclusief energie bedroeg de inflatie bij de snelle raming 3,5 procent. In december was dat 3,4 procent.

Prijsontwikkelingen op korte termijn
De CPI geeft niet alleen inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden (de inflatie), maar ook ten opzichte van de voorgaande maand. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in januari 2024 met 0,5 procent ten opzichte van december 2023.

Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging. Door deze seizoensinvloeden zijn ontwikkelingen maand op maand vaak volatieler dan ontwikkelingen jaar op jaar.

Bron: CBS