De Verenigde Arabische Emiraten draagt bij aan het ontzilten van water dat wordt gebruikt voor tuinbouw. Het lijkt er echter op dat water steeds schaarser wordt. Wat kan er gedaan worden om het watergebruik in de tuinbouw verder te reguleren?

Alexei Levene, medeoprichter & CCO van Desolenator, stelt dat de tuinbouwsector doorgaat met ontzilten. Het proces brengt een hoge CO2-uitstoot met zich mee en is duur. De middelen die tijdens het proces gebruikt worden omgezet in pekel die terug de zee in gaat of bij tuinders in de grond. Dit zorgt voor een omgekeerd osmosesysteem waarbij zout water uit de grond wordt ontrokken. De zoutgehaltes nemen elk jaar toe in de grond.

“We bereiken meer dan 1000% CO2 besparing met omgekeerde osmose. Dat is interessant omdat in de toekomst soortgelijke systemen kunnen worden weggegeven om CO2-tegoeden te verzilveren. Op dit moment is de markt nog in een fase van ontwikkeling, maar die zal ongetwijfeld volwassen worden. In de toekomst kunnen we in sommige gebieden ontzilting vergoeden en CO2-uitstoot belasten. Ik wil geen ruilhandel. Wij willen telers water aanbieden en dat demineraliseren voor een specifiek gewas. In ruil daarvoor betalen telers maandelijks een bedrag of stellen een afnameovereenkomst op."

"Als water goedkoop is, waarom moeten telers er dan voor betalen aangezien het niet de grootste kostenpost is?", vroeg Panelleider Henry Gordon-Smith, oprichter en CEO van Agritecture. Alexei legt daarop uit dat telers onafhankelijk van water willen zijn. Nu is water nog betaalbaar, maar dat kan in de toekomst veranderen. Daarom willen ze telers ondersteunen die moeite hebben op dat gebied.

Henry werd vergezeld tijdens het World Agri-Tech Innovation Summit in Dubai door Alexei Levene, medeoprichter & CCO van Desolenator, Khadija Hasan, oprichter & CEO van KRISPR, Feras Al Soufi, algemeen directeur van Bustanica, Emirates Crop One, en Ryan Lefers, medeoprichter & CEO van RedSea.

Is jaarrond teelt echt nodig?
Henry stelde de vraag: "Waarom zou je groenten telen van juli tot oktober in het Midden-Oosten, terwijl dit ook geïmporteerd kan worden?" Sky Kurtz, oprichter en CEO van Pure Harvest, stelt dat voedselzekerheid hier een belangrijke rol in speelt. "Er is groente en fruit, maar dat is snel bedorven en goedkoop. Bovendien is het instabiel en moet er veel gebruik van energiebronnen gemaakt worden."

Henry merkt op dat tuinbouw koppelen aan energie zorgt voor onzekerheid zoals in Nederland te zien is. Dat bracht Sky ertoe om een reeks oplossingen te introduceren. "Het vergroten van hernieuwbare energiebronnen vermindert dat en kan zelfs onafhankelijkheid van water mogelijk maken. Omdat de wereld de waarde van water begint in te zien, is de tuinbouw veel met water bezig. We betalen met onze toekomst en die van onze kinderen door het misbruik van water in de wereld toe te staan. Totdat de discussie rondom watergebruik is gestabiliseerd, is het te makkelijk om water vrij te gebruiken en te transporteren. Het houdt de tuinbouwsector klein terwijl die juist aanzien moet hebben."

"De overheid moet samen het waterprobleem aanpakken, waardoor onze veiligheid gewaarborgd wordt. Vroeg of laat komen we zonder water te zitten. Daardoor worden er meer kassen en indoorteelt-systemen gebouwd waardoor de kapitaaluitgaven verdrievoudigd worden. Dat betekent een andere crisis, dus hopelijk wordt deze eerst opgelost."

Hoe moeten we water in de toekomst zien?
Volgens Alexei zijn er drie dingen belangrijk in de toekomst. Waardeer water en pekel. Waardoor de CO2 die ontstaat bij de productie en het transport van water. Ten tweede is het belangrijk om een gedurfde visie te hebben. Durf te denken aan een toekomst vol veranderingen. Ten derde is het belangrijk om uit te breiden. Het gaat niet alleen om de planten, maar ook om het toevoegen van waarde aan het land, het organiseren van een logistieke keten en de teelt zelf. Dat moet kloppen met de visie."

Wat kan de overheid doen om deze problemen op te lossen?
Ryan Lefers, medeoprichter & CEO van RedSea merkt op: "We willen dat water wordt gereguleerd en op de juiste manier wordt gewaardeerd. We willen dat er beleid komt over emissie en dat geregistreerd wordt. Wanneer op dit moment een bedrijf besluit te verhuizen en emissies te verhandelen, levert dat geen voordeel op maar een straf. Totdat het speelveld gelijk wordt, is dat een straf. Aan het eind van de dag rapporteren we aan aandeelhouders of er rendement is. Daarom is beleid noodzakelijk om evenwicht te creëren."

Khadija: "Start-ups, kopers en klanten hebben een break-even punt nodig om winstgevend te kunnen zijn. Als consumenten dat niet interesseren kunnen we een bedrijf niet blijven financieren. Onze aandeelhouders kunnen dat niet blijven doen.”

Voor meer informatie:
World Agri-Tech Innovation Summit
Tel.: +44 1273 789989
info@rethinkevents.com
https://worldagritechdubai.com