Ook in Trinidad en Tobago is het welbekende plaaginsect Tuta absoluta, ook wel de tomatenmineermot, tegenwoordig een gevreesde plaag. De mot is in 2022 voor het eerst in het Caraïbische land waargenomen. In 2023 is het verantwoordelijke ministerie van Landbouw begonnen om in onderzoeksafdelingen maatregelen tegen de plaag te testen, zoals het vangen van de mot met behulp van feromonen.

De overheid in Trinidad en Tobago zet in de strijd tegen Tuta in op bewustwordingscampagnes, gewasrotatie, het schoon houden van teeltfaciliteiten, zowel gebruik van feromonen als ook chemische bestrijding van de mot en voortdurende monitoring van de plaag en onderzoek.

"We roepen tuinders op om alert te blijven nu we het droge seizoen ingaan. Het advies is om hun kassen en land regelmatig te controleren op aanwezigheid van Tuta absoluta."

Voor meer informatie:
Onderzoeksafdeling, Entomologie Eenheid
Tel.: 646-4335/6
https://agriculture.gov.tt/