De richtlijn 'melden incidenten sociaal beleid' van Glastuinbouw Nederland wordt aangevuld met een meldpunt voor klokkenluiders. Met deze aanvullende regeling voldoet de organisatie aan de vereisten van de Wet bescherming Klokkenluiders. De regeling beschrijft de wijze waarop een misstand gemeld kan worden, stelt de procedure vast die gevolgd wordt bij een melding en voorkomt dat een melder in zijn rechtspositie wordt benadeeld als gevolg van het melden.

Verplichting
Bedrijven met meer dan 50 werkenden zijn wettelijk verplicht een intern klokkenluidersmeldpunt te hebben. Bedrijven kunnen dit ook zelf regelen. Onder andere bij de Werkgeverslijn is er voorbeeldmateriaal. Het meldpunt bij Glastuinbouw Nederland is vangnet voor bedrijven die zelf geen intern meldpunt hebben.

Bron: Glastuinbouw Nederland