"De grootste uitdaging voor ons als telers is het omgaan met extreme weersomstandigheden, want die veroorzaken veel stress voor de gewassen. Met een focus op innovatieve en duurzame teeltoplossingen is het ons gelukt om stress, insectenaanvallen en ziektes te voorkomen. Bovendien is onze teelt zero residu en daarvoor zijn we momenteel ook gecertificeerd", vertelt Nicola Ambruosi, CEO van Ambruosi & Viscardi, een van de grootste bladgroentetelers van Italië. Het bedrijf gebruikt al enkele jaren met succes een systeem voor precisieteelt en geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën van Evja, een jonge onderneming die telers ondersteunt bij het monitoren en beschermen van hun gewassen.

Precisieteelt
"In elk type teelt hebben we de microklimatologische stations van Evja geïnstalleerd, die ons gegevens over het weer en de bodem leveren, in realtime en op afstand beschikbaar", zegt Angelica Acquaroli, agronome bij Ambruosi & Viscardi. "Op deze manier kunnen we altijd precies parameters kennen zoals temperatuur, vochtigheid, zonnestraling en bodemvochtigheid, maar ook de mate waarin de planten water verdampen. Het leidt ons bij het plannen van de irrigatie."

De meetstations van Evja vormen een netwerk van sensoren voor gewasmonitoring en maken deel uit van een gepatenteerd beslissingsondersteunend systeem, dat ook voorspellende teeltmodellen en eigen algoritmen voor ziekte- en irrigatiebeheer biedt, evenals een archief van historische data per perceel voor verdere analyse. Het systeem van Evja wordt ook gebruikt om het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren, namelijk wanneer de microklimatologische omstandigheden het gunstigst zijn.

"We gebruiken deze tools al enkele jaren met groot succes, gedurende de hele gewascyclus", legt Nicola Ambruosi uit. "Daarbij kiezen we ook de rassen die het best geschikt zijn voor het microklimaat op onze percelen. We kunnen geen zaden gebruiken die in andere klimaatzones zijn geproduceerd, omdat de planten dan niet altijd maximaal presteren. Daarom zijn we begonnen met het zelf reproduceren van zaden voor onze snijbieten en puntarelle, en we hebben gezien dat de inheemse rassen veel beter reageren op zowel kou als hitte."

"Het microklimaat is dus een steeds belangrijkere factor voor gewasbeheer. Daarom is het nodig om de gewassen te monitoren, analyseren en voorspellen met praktische en wetenschappelijke instrumenten", besluit Ambruosi.

(Foto's: Evja S.R.L.)

Voor meer informatie:
Evja S.R.L.
Via Benedetto Brin, 63
80142 Napels – Italië
Tel: +39 (0)810063832
info@evja.eu
www.evja.eu

Ambruosi & Viscardi
Contrada S.Giuliana 16
63061 Massignano (AP) – Italië
Tel: +39 (0)735 72483
amministrazione@ambruosiviscardi.it
www.ambruosiviscardi.it