De bewoner van een voormalige bedrijfswoning naast een kas wil de woning graag omzetten naar een plattelandswoning. Op die manier zou de bewoner naast de kas, waar volgens het bestemmingsplan alleen een bedrijfswoning is toegestaan, kunnen blijven wonen. Een verzoek daartoe van de bewoner is door de Raad van State op 24 januari 2024 afgewezen.

In augustus 2022 en april 2023 kreeg de bewoner ook al geen gelijk. De zaak is gaan spelen toen de gemeente in 2018 de bewoner vroeg te vertrekken.

De eigenaar van het perceel in Maasland waarop de woning staat wil de woning graag gaan gebruiken om werknemers voor het glastuinbouwbedrijf in te huisvesten.

De bewoner heeft ook een geschil met de eigenaar van het glastuinbouwbedrijf over teruglevering aandelen. Dat hierover een privaatrechtelijk geschil loopt, maakt volgens de Raad van State niet dat de bewoner daarom ook in de woning naast de kas mag blijven wonen.