Bij teelt en opslag van groenten en fruit kunnen er residuen van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven. Met deze beslisboom kunnen bedrijven in de levensmiddelenindustrie zelf bepalen of zij een melding bij de NVWA moeten doen over een mogelijke overschrijding van de MRL in levensmiddelen.