Het Koreaanse Green Plus Co. Ltd. heeft officieel een 1,5 hectare grote hybride vertical farm in gebruik genomen. Daarbij hoort een 4000m2 grote R&D-ruimte en een Kimchi-teeltfaciliteit. Alle faciliteiten worden bediend door Green K-Farm (een dochteronderneming van Green Plus). Er kunnen verschillende soorten gewassen geteeld worden in verticale lagen met behulp van belichting, flexibele goten en automatisering.

"De onlangs geopende hybride vertical farm moet naar verwachting jaarlijks €18,36 miljoen opleveren," vertelt Steve Kim, CEO en Managing Director van Green Plus Australia. Dat is een leverancier van CEA-faciliteiten. Er zijn veel verschillende soorten vertical farms en bedrijven wereldwijd. Slecht enkele van die zijn levensvatbaar."

De semi-gesloten kas en passief geautomatiseerd systeem verminderen de bouwkosten en het energieverbruik, stelt hij. "Het is een betaalbaar product om aan de groeiende vraag naar vertical farming te voldoen."

Teelt van sla in een vertical farm

Hybride
Steve legt uit dat de verticaal oplopende goot het mogelijk maakt dat het teeltkanaal verticaal beweegt en het teeltoppervlakte vergroot wordt. Het systeem maakt het mogelijk om kiemplanten te verplaatsen. Ook jonge planten kunnen tijdens de groei en oogst verplaatst worden. Het is daarom niet meer noodzakelijk om tussen de rijen door te lopen en de arbeidskosten worden enorm verlaagd. Green K-Farm is geschikt voor jaarronde teelt en is bedoeld voor de Koreaanse binnenlandse markt en online winkels.

"De hybride technologie maakt een efficiëntere beheersing van de kas mogelijk met minder energiekosten vergeleken met gesloten vertical farms. In het teeltsysteem van Green Plus kunnen, dankzij de aanpasbare teeltbedden, makkelijk nieuwe gewassen worden geïmplementeerd," legt Steve uit.

Naast bladgroenten worden ook aardbeien verticaal geteeld.

Producten
De vertical farm levert aan grote Koreaanse retailers en e-commerce platforms. Jaarrond telen we in de helft van de kas bieslook. Dat is een onderdeel van het gerecht Kimchi (een traditioneel Koreaans groentegerecht). De resterende ruimte wordt gebruikt voor de teelt van diverse bladgroenten zoals sla, basilicum en koriander. "In het zomerseizoen telen we aardbeien omdat er weinig telers zijn vanwege de hoge energiekosten."

R&D
Naast de commerciële kas staan er twee verschillende hybride kassen. Daarin wordt onderzoek gedaan met betrekking tot het klimaat in de kas en teeltsystemen verfijnd voor diverse rassen. Green Plus heeft tegenwoordig meer dan 30 lopende projecten met universiteiten over de hele wereld. MAFRA (Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsbeheer) van Zuid-Korea is er daar één van.

Wereldwijde
Green Plus is niet alleen gebonden aan Azië. Het bedrijf heeft ook de aandacht getrokken uit het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Australië. Steve: "Dat komt omdat onze projecten economisch haalbaar en effectief zijn. Ons onderzoek naar HVAC-oplossingen voor gesloten binnenlandse kassen is aan de gang. We hebben het verzoek van vertical farms ontvangen om onze oplossingen daarin toe te passen."

Voor meer informatie:
GreenPlus Australia
info@green-plus.com.au
www.green-plus.com.au

Green Plus Co. Ltd.
greenplus@greenplus.co.kr
www.greenplus.co.kr