Tussen 2012 en 2022 zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur in Nederland in de landbouw met 18,2% gestegen. De gecorrigeerde loonkosten in de landbouwsector stegen met 11,5% ten opzichte van 2022. Dit komt volgens het CBS deels door veranderingen in de werknemerspopulatie. Die veranderingen zijn het gevolg van wijzigingen in het personeelsbestand qua leeftijdsopbouw en opleidingsniveau.


In de landbouwsector stegen de loonkosten met 18,2%.


De gecorrigeerde loonkosten in de landbouwsector stegen met 11,5%.

Bron: CBS