De gewasbeschermingsmiddelen Neudosan, Scelt, Cantack, Oroganic, NeemAzal-T/S, Naturalis-L met hulpstof Heliosol, Carex 10SC: Lalguard M52OD en Milbeknock hebben effect op spint. Het middel Oroganic heeft een goede bestrijding van 67% op spint. Het middel NeemAzal-T/S heeft een bestrijding van 53%. Ook het middel Cantack heeft een goede bestrijding met 82%. Dat blijkt uit een proef in opdracht van Glastuinbouw Nederland door Vertify waarin 11 verschillende gewasbeschermingsmiddelen voor het knelpunt spint in paprika werden getest.

Proefopzet
Doel van dit onderzoek was om een goed beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van al wel toegelaten, maar ook van enkele niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De meeste middelen zijn ingezet volgens het huidige, geldende wettelijk gebruiksvoorschrift, of volgens een protocol dat vooraf met de producenten is afgestemd. De proefomstandigheden waren redelijk optimaal voor de ontwikkeling van spint, zodat een stabiele infectie is opgetreden. Acht dagen na de inzet van de spintmijt zijn de eerste behandelingen uitgevoerd, maximaal 5 behandelingen gedurende de proefduur. Halverwege de proef werd wel een afname van ei-afzet van de spint waargenomen, waarschijnlijk door minder goede klimaatomstandigheden.

Waarschuwing
Let op: Niet alle middelen die in dit onderzoek zijn ingezet hebben op dit moment een brede toelating. Lees dus voorafgaand aan het inzetten van een middel altijd eerst het etiket. De CEMP-coördinatoren zullen naar aanleiding van de screeningsonderzoek zeker vervolgstappen zetten om potentieel effectieve middelen breed beschikbaar te krijgen, ook voor de gewasgroep paprika.

Bron: Kennis in je Kas