Tholen - Sinds enkele jaren maakt Ron Peters gebruik van een nieuw reinigingsmiddel: Fersol. De teler uit Klazienaveen maakt er proefkassen mee schoon. Met ‘bizarre resultaten’. De eigenaar van proeftuin Future Growing laat graag ook andere telers kennismaken met het inmiddels ook met een innovatieprijs bekroonde product. Dat doet hij onder andere als (inter)nationaal dealer aan consultants en teeltspecialisten voor producent Ferr-Tech.

In andere sectoren was met Fersol al heel veel ervaring opgedaan, voordat Ron het product ging gebruiken. In de chemie, in de zuivelindustrie en ook voor rioolwaterzuivering is men al goed bekend met het oxiderende product. Daar gebruiken ze het middel voor waterzuivering.

Proeftuin Future Growing heeft voor de producent van het gepatenteerde Fersol al een aantal jaren proeven gedaan. Op de proeftuin gebruikt men het product iedere dag. Er is dus veel kennis verzameld over het gebruik van dit product. “Deze kennis wordt meegeleverd bij een aanvraag of bestelling. Gebruikers worden dus uit eerste hand op de hoogte gebracht en gehouden”, benadrukt Ron.

Grondiger gereinigd
In de glastuinbouw zetten telers het niet in voor waterontsmetting, maar voor het reinigen van kassen. De afgelopen maanden is daar op grote schaal door telers kennis mee gemaakt. “Er hebben zich bij mij bijvoorbeeld heel wat paprikatelers gemeld die Fersol zijn gaan gebruiken. In de paprikateelt zijn er problemen met Fusarium Oxysporum.”

Deze winter hebben die telers hun kassen grondiger gereinigd met gebruik van het contactmiddel Fersol. “Ze zijn veel meer en veel intensere reinigingsrondes door de kas gaan maken.” Ook hebben sommige telers hun teeltwisselingsprotocol aangepast.

Daarnaast staat Ron, net als de producent Ferr-tech, iedere dag opnieuw te kijken hoe snel dit product ook in het buitenland is omarmd. “Gebruikers ervaren het als een safe en super renderend alternatief voor andere lang niet zo breed werkende middelen.”

Gebruiksinstructies
Belangrijk voor goed gebruik van Fersol is contactwerking én het opvolgen van de instructies voor gebruik, benadrukt Ron. “Dat betekent, zoals eigenlijk bij het gebruik van elk middel het geval is, na gebruik je pomp en leidingen goed reinigen, medewerkers die met het middel werken beschermende kleding aan en machines en apparatuur goed schoonmaken, direct na reiniging. Eigenlijk niets nieuws onder de zon. Gewoon nadenken.”

Telers kunnen het middel, naast de grote teeltwissel aan het eind van het seizoen, ook goed tussen twee teelten toepassen. Ron ziet een breed toepassingsgebied. “Kas leegruimen, schoonspuiten met Fersol en een dag later planten als het moet, dat kan gewoon. Ik zet daarom voor de verkoop van dit nieuwe reinigingsmiddel ook in op niet-Nederlandse telers met veel teeltwissels.”

Voor meer informatie:
Ron Peters
Future Growing
Gantel 12
7891XA Klazienaveen
+31 (0)6 2505 2941
ronpeters@futuregrowing.eu
www.futuregrowing.eu