Inagro ontwikkelt een beslissingstool waarmee glastuinbouwers kunnen bepalen welke hernieuwbare energiebron zowel technisch als economisch het meest geschikt is voor hun bedrijf. Veel glastuinbouwers hebben fossiele brandstoffen als primaire energiebron. Dit is een grote kostenpost en niet duurzaam. Inagro wil de omschakeling naar hernieuwbare energie versnellen met een nieuw Europees project ‘RE-Greenhouse’.

De wil om over te schakelen naar hernieuwbare energie is er vaak wel, maar niet iedereen heeft de kennis, tijd of middelen. In het RE-Greenhouse-project werkt Iangro samen met 10 onderzoekspartners uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

Praktijkgericht onderzoek staat centraal
Elke projectpartner is specialist in een specifieke hernieuwbare energiebron. In het project wisselt Inagro kennis uit en organiseert diverse grensoverschrijdende acties.

  • Pilootopstellingen van technieken: In vier landen worden pilootopstellingen opgericht waarmee zes hernieuwbare energietechnologieën onderzocht en gedemonstreerd worden: warmtenetwerk, biogas, hout, pellet brander, restwarmte en zonne-energie. Het onderzoek van Inagro richt zich op biogas en warmtenetwerk (Agrotopia).
  • Beslissingstool voor glastuinbouwers: De gegevens verkregen uit de pilootopstellingen, aangevuld met info van stakeholders en historische data, zijn de basis voor de ontwikkeling van een beslissingstool. Het is de bedoeling dat via een soort van beslisboom glastuinbouwers in staat gesteld wordt te bepalen welke hernieuwbare energiebron in hun situatie het meest interessant is, zowel technisch als economisch.
  • Demonstraties en internationale uitwisselingen: gedurende de looptijd van het project worden diverse internationale bezoeken aan pilootopstellingen tentoongesteld zodat glastuinbouwers geïnformeerd kunnen worden over het potentieel van de onderzochte hernieuwbare energiebronnen.

Voor meer informatie:
Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
Tel: 051 27 32 00
info@inagro.be
www.inagro.be