Sinds 1 januari geldt voor glastuinders in Nederland de energiebesparingsplicht. Sinds afgelopen zomer is er volop aandacht voor. Telers werden voorbereid op wat komen ging. Op de Aardbeiendag afgelopen woensdag stond Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland er ook weer bij stil. De plicht is ingevoerd, maar niet iedere tuinder is al zover.

Bedrijven die in dat kader nog geen energiebesparingsplan bij hun omgevingsdienst en/of adviesbureau hebben ingeleverd, adviseert hij om in elk geval door te geven dat ze ermee bezig zijn. “Omgevingsdiensten kunnen vanaf 1 januari 2024 gaan handhaven. Bedrijven waarvan ze nog niets hebben gehoord, zullen daarbij waarschijnlijk het eerst bezocht worden", citeren we uit het verslag van de Aardbeiendag van Glastuinbouw Nederland.