Tot eind januari loopt de aanvraagperiode voor de nieuwe maatregel VLIF duurzame & toekomstgerichte ondernemingsstrategie. Met deze nieuwe steunmaatregel wil de Vlaamse Overheid bedrijven ondersteunen in het uitvoeren van een vernieuwende bedrijfsstrategie op eigen maat. Het verbeteren van rendabiliteit en duurzaamheid staan daarin centraal. Boerenbond geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat bedoelt men met duurzaam en toekomstgericht?
Het Departement geeft vier concrete voorbeelden waarvan het opstarten met verticale tuinbouw of insectenteelt er één van is. Bijzonder in deze maatregel is dat er ook op ondersteuning van traditionele niet-landbouwactiviteiten, zoals zorg of toerisme, wordt gemikt. Bedrijven mogen ook reeds gestart zijn met hun vernieuwende activiteit en kunnen hiervoor alsnog ondersteuning krijgen. De voorwaarde is dan wel dat er met het ingediende bedrijfsplan gedurende de subsidieperiode een omzetverhoging wordt gerealiseerd.

Voor wie is de maatregel?
Met de maatregel wordt vooral op startende, kleinere en afbouwende bedrijven gemikt. Gezien het aanvraagformulier bestaat uit een volledig afgewerkt bedrijfsplan, lijkt de call vooral haalbaar voor ondernemers met een reeds gevorderd strategisch plan voor hun onderneming. Zo dient het plan bijvoorbeeld gebaseerd te zijn op correcte bedrijfseconomische cijfers en een realistische inschatting van de evolutie hiervan. De kwaliteit en haalbaarheid van het ingediende bedrijfsplan is immers een belangrijk criterium in de beoordeling.

De maatregel valt ook op door het feit dat hij expliciet rekening houdt met nieuwkomers in de sector. Zo dienen aanvragers pas na uitvoering van hun plan over het statuut actieve tuinbouwer te beschikken en moeten ze na realisatie een jaaromzet van 20.000 euro ook een standaard verdiencapaciteit van 7.500 euro kunnen voorleggen.

Welk soort ondersteuning is er?
De ondersteuning komt in de vorm van een forfaitair, vast steunbedrag en is gekoppeld aan de effectief gerealiseerde omzet via het nieuwe businessplan. Afhankelijk van de met het ingediende bedrijfsplan gerealiseerde jaaromzet in het jaar van de betalingsaanvraag, ligt het steunbedrag op 20.000 euro of 40.000 euro. Tussen steunaanvraag en betalingsaanvraag ligt minimaal anderhalf jaar, en maximaal drie jaar. Voor deze call werd een budget voorzien voor het ondersteunen van vijftig duurzame en toekomstgerichte bedrijfsstrategieën.

Bron: Boerenbond