In de Primeur van 14 februari 1992 vertelt eerste keurmeester Hans Andela van Veiling De Kring in Bleiswijk over de stand van zaken in het spruitenseizoen.

Goed seizoen voor spruitentelers
Nadat de onverwachte en strenge vorstperiode in april 1991 weinig goeds voorspelde voor de spruitenteelt heeft de natuur en daarmee het gewas zich in de daarop volgende maanden zodanig hersteld dat toch nog een kwalitatief goed product met een dito prijsvorming bereikt kon worden. Half juli werden de eerste nieuwe spruiten geveild en een maand later volgden de massale aanvoeren met pieken in oktober en november. Volgens eerste keurmeester Hans Andela van Veiling De Kring in Bleiswijk is de kwaliteit van de spruiten in het bijna afgelopen seizoen voornamelijk te danken aan de vrij brede toepassing van nieuwe rassen. “Deze zijn namelijk sleetvaster en daarom ook bij slecht weer veel minder vet dan de oudere rassen. We hebben dan ook dit seizoen praktisch geen overrijpe spruiten gehad. Daar ook de prijzen goed bleven, was dat voor de telers een stimulans om met plukken door te gaan.”

Foto links Wim Peters, hoofd afdeling produktie en promotie bij veiling ‘De Kring’ met bakken met spruiten. Rechts eerste keurmeester Hans Andela.

De Bleiswijkse veiling is na Barendrecht de grootste spruitenveiling van Nederland. Afgelopen seizoen werd er 20 miljoen kilo aangevoerd die ƒ25 miljoen opbracht. Deze aanvoer is afkomstig van 130 telers op een areaal van 1.250 ha, wat een kwart is van het totale Nederlandse spruitenareaal. Negentig van de 130 telers sorteren de spruiten zelf. De overige 309 laten het sorteren aan de veiling over.


Links Tuinbouwveiling Gouda & Omstreken en rechts Groentenveiling De Kring

Export
Duitsland is verreweg de grootste afnemer van Hollandse spruiten. Van de 39.580 ton die tot en met 31 december geëxporteerd werd, ging 25.314 ton naar Duitsland. Frankrijk is de tweede afnemer met 6.470 ton. Door het matige aanbod in de eerste maanden van het seizoen nam Frankrijk net als Engeland, Ierland en de Scandinavische landen minder af. Naar Engeland ging zelfs 44% minder. Dat land heeft dit seizoen een groter areaal dan vorig jaar. De exporteurs konden hierdoor slechts 2.244 ton afzetten. Opmerkelijk is het dat België 40% meer afnam dan het vorige seizoen. Daar kon 2.500 ton afgezet worden. Zuid-Europa wordt voor de export steeds belangrijker met een totale export van 1.200 ton, ging er 7% meer heen. Over het algemeen is De Kring een specifieke glasgroenteveiling met een omzet van ƒ600 miljoen. Daarvan komt ƒ560 miljoen voor rekening van komkommers, paprika’s, aubergines en tomaten.

In een ander Primeurnummer in 1991 komt de heer B. Rip, marketing directeur van De Kring aan het woord: "Ontegenzeggelijk is de deelmarktvoorziening een inbreuk op het uitgangspunt van de veilingen om te komen tot een zo ver mogelijk doorgevoerde standaardisering," zo haalt de heer B. Rip van Veiling De Kring de interviewer bij de eerste vraag al onmiddellijk de wind uit de zeilen. "Maar de hoofdtaak van de veilingen is te zorgen voor een zo gunstig mogelijke afzet van de produkten van de aangesloten telers. Daarbij moet marktgericht gewerkt worden en kunnen we niet voorbij gaan aan reële wensen uit de handel."

Bron: Primeur 14 februari 1992