Telers zijn cruciaal in het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Welke stappen zijn er mogelijk om deze emissies te verminderen zonder op de effectiviteit van de gewasbescherming in te leveren? Kunnen driftreductie en effectieve gewasbescherming hand in hand gaan? Welke stappen zijn er binnen het bedrijf mogelijk om deze emissies te verminderen zonder op de effectiviteit van de gewasbescherming in te leveren? Kunnen driftreductie en effectieve gewasbescherming hand in hand gaan? Het CLM organiseert op 10 januari 2024 een webinar over driftreducerende spuittechnieken in relatie tot effectiviteit van gewasbescherming in open teelten.

Het webinar wordt geleid door Peter Knippels van LTO, bijgestaan door de expertise van:

  • Frans Rijk, teelt en ervaringsdeskundige vanuit vruchtboom en fruitteelt.
  • Jaco Kole, deskundige vanuit de techniek (Fedecom)
  • Yvonne Gooijer, deskundige vanuit landbouw (CLM)

Wanneer:
Het webinar vindt plaats op 10 januari 2024 van 19:30 uur tot 20.30 uur.

Aanmelden:
Hier is het mogelijk om aan te melden.

Bron: CLM