Gemiddeld heeft 13% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar een vermoedelijke opvolger. Hoe groter de bedrijven, hoe groter het aandeel dat over een vermoedelijke opvolger beschikt. Dat meldt het Departement Landbouw & Visserij op basis van cijfers van Statbel.

Van de bedrijfshoofden die ouder zijn dan 50 jaar in 2020 geeft slechts 13% aan over een vermoedelijke opvolger te beschikken. De opvolging wordt enkel bevraagd bij bedrijven waar het bedrijfshoofd een natuurlijk persoon is ouder dan 50 jaar. Over de opvolging bij de vennootschappen zijn geen gegevens beschikbaar.

Het aandeel bedrijfshoofden dat over een opvolger beschikt is in dalende lijn. Waar er eind de jaren ’90 ongeveer 17% aangaf over een opvolger te beschikken is dit nu 13%.

Uit een indeling van de bedrijven volgens economische bedrijfsgrootte, uitgedrukt in standaardoutput, blijkt dat de opvolging vooral problemen stelt bij de kleinere bedrijven. Hoe groter de bedrijven, hoe groter het aandeel dat beschikt over een vermoedelijke opvolger.


In de grafiek is te zien dat bij grotere bedrijven vaker een vermoedelijke opvolger aanwezig is.

De opvolging is ook sectorafhankelijk. Volgende figuur toont aan dat in 2020 de opvolging op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar het vaakst gegarandeerd is op bedrijven gespecialiseerd in melkproductie.


In de grafiek is te zien dat zo'n 13% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 in de tuinbouwsector een vermoedelijke opvolger heeft.

Bron: Departement Landbouw & Visserij