Koninklijke Jumbo Food Groep heeft 2023 afgesloten met een totaalomzet van € 11,02 miljard, een toename van 7,3% ten opzichte van 2022, het jaar waarin voor het eerst de € 10 miljard omzetgrens werd gepasseerd. De consumentenomzet onder de Jumbo formule steeg afgelopen jaar met 7,1% en kwam uit op € 10,89 miljard. Deze groei is lager dan de gemiddelde marktgroei van 7,6% in de Nederlandse supermarktbranche (bron: NielsenIQ t/m week 50).

Als gevolg hiervan is het marktaandeel van Jumbo Supermarkten in Nederland in 2023 iets verder teruggelopen naar ruim 21% (bron: NielsenIQ). Dit gaf aanleiding om de bedrijfsstrategie verder aan te scherpen. Meer nadruk op het onderscheidend vermogen van de formule geldt nu als uitgangspunt. Daardoor stond het afgelopen boekjaar voor een groot deel in het teken van transitie. In 2024 zal Jumbo vastberaden voortbouwen op deze ingeslagen koers.

Hoofdkantoor Jumbo in Veghel (foto: Jumbo)

Ton van Veen, in maart aangetreden als CEO van Jumbo: “Onder de noemer ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ keren we terug naar onze basis. Dat doen we aan de hand van de masterplannen voor de Jumbo formule die onze oprichter Karel van Eerd heeft nagelaten. Opvallend veel onderdelen daaruit haken in op het onderscheidend vermogen waarmee we als Jumbo groot en succesvol zijn geworden. Met die inzichten kunnen we ook vandaag de dag aan relevantie winnen. Vanuit dit gedachtengoed werken we aan volle, prettige winkels, met een ruim, vers en verantwoord productaanbod tegen onmiskenbaar lage prijzen en met medewerkers die een passie voor de klant hebben. Het zijn deze essentiële en onderscheidende formulekenmerken waarmee we onze klanten weer écht gaan verrassen.”

Prijsverlagingen
De transitie van Jumbo vindt plaats in een periode van aanhoudende onrust in de wereld. Mede als gevolg daarvan blijft de koopkracht van huishoudens onder druk staan. Dat leidt ertoe dat klanten meer gespitst zijn op koopjes en minder ‘winkelvast’ zijn. De inzet van Jumbo is juist om adequaat in te spelen op de wensen en behoeften van klanten en ervoor te zorgen dat zij over de hele linie euro’s goedkoper uit zijn. Het supermarktbedrijf is daarom terughoudend met prijsverhogingen voor zowel A-merkartikelen als producten van het Jumbo Huismerk, ook al gaat dat ten koste van de eigen marge. De vraag naar eigenmerkproducten neemt dankzij de gunstige prijskwaliteitverhouding al enige tijd toe; Jumbo speelt hierop in met een verdere uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod. In 2023 heeft Jumbo al de prijzen van ruim 1.000 producten verlaagd. Voor 2024 staan nog veel meer prijsverlagingen op de planning. Met deze en andere maatregelen wil Jumbo helpen om het verlies van koopkracht te verzachten. De inkoopsamenwerking met Everest en Epic Partners biedt daarvoor de mogelijkheden.

Inkoopsamenwerking
Jumbo heeft zich in september 2023 aangesloten bij de internationale inkooporganisaties Everest en Epic Partners. Hierdoor maakt het bedrijf deel uit van een netwerk met Europese supermarktretailers die gezamenlijk prijsonderhandelingen voeren met leveranciers van A-merken. Daarnaast zal Everest Fresh vanaf 2024 namens Jumbo de inkoop van groente en fruit gaan verzorgen. Door deze samenwerkingsverbanden verwacht Jumbo haar klanten een nog relevanter én betaalbaarder assortiment te kunnen bieden.

Vanaf 2024 levert dit volgens de supermarktketen bovendien aantrekkelijke schaalvoordelen op, waardoor extra ruimte ontstaat om verder te investeren in assortiment, prijs, service en verduurzaming. Daarnaast kan Jumbo door het partnership met Everest Fresh zoveel mogelijk groente en fruit uit Nederland blijven afnemen. Ton van Veen: “Dat is een must, want de nadruk op verse producten van hoge kwaliteit uit eigen land is belangrijk voor ons. Nu al komt het overgrote deel van ons versaanbod van Nederlandse bodem en dat aandeel zal komende jaren verder toenemen. Dankzij de gezamenlijke inkoop verwachten we ook met dit aanbod schaalvoordelen te behalen.”

Infographic bedrijfsresultaten, klik hier voor vergroting

Bedrijfsresultaat
Volgens Van Veen zullen de schaalvoordelen vanaf 2024 een positieve uitwerking hebben op de winstgevendheid van Jumbo. Die stond in het afgelopen boekjaar namelijk behoorlijk onder druk. Naast inkoopprijsstijgingen, die veelal niet een-op-een werden doorberekend aan klanten, had Jumbo te maken met fors hogere kosten voor salarissen, huren en energie. Tegelijkertijd bleef het bedrijf investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Het verlagen van de operationele kosten is daarom een voorwaarde om de winstgevendheid weer naar een gezond niveau te brengen. Ton van Veen: “Zeer Zuinig Zijn, zoals Karel van Eerd het noemde, is van belang, maar dat is het niet het enige. Ook door slimme keuzes te maken en innovatieve stappen te zetten kunnen we het bedrijfsresultaat verbeteren. Ik heb bijvoorbeeld hoge verwachtingen van Jumbo Retail Media, ons adverteerdersplatform dat steeds meer zakelijke klanten aantrekt. Of neem het verwaarden van geanonimiseerde klantdata, ook daarin zit veel potentieel.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Jumbo kondigde in 2023 aan afscheid te nemen van grootschalige sportsponsoring. In plaats daarvan verbindt het bedrijf zich nadrukkelijker aan lokale initiatieven waarvan klanten rechtstreeks het resultaat zien. ‘Lokaal in verbinding’ is een prominent onderdeel van het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij Jumbo. Dat geldt ook voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering en het assortiment. Samen met haar toeleveranciers en andere stakeholders spant Jumbo zich in om een negatieve impact van haar activiteiten op mens, dier en natuur te minimaliseren en uiteindelijk helemaal weg te nemen. Met dat doel voor ogen zijn gedurende heel 2023 op tal van terreinen forse stappen gezet. Zo heeft Jumbo zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Science-Based Target initiative (SBTi), waarin de klimaateisen zoals neergelegd in het Parijs-akkoord leidend zijn. Jumbo heeft zich verbonden aan het volledig CO2-neutraal maken van haar eigen bedrijfsvoering per 2040, met een te realiseren reductiedoel in 2030 van 85% ten opzichte van het referentiejaar 2022. Ook ondersteunt Jumbo actief de zogenoemde eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. De ambities op dit gebied zijn afgelopen boekjaar opgeschroefd. Jumbo streeft ernaar dat in 2030 minimaal 60% van de door haar verkochte eiwitten afkomstig is van groente, vleesvervangers, noten en peulvruchten. Op Jumborapportage.com doet Jumbo uitvoerig verslag van haar vorderingen op het gebied van MVO.

Winkelbestand Nederland en België
Het totale winkelbestand van Jumbo is eind 2023 uitgekomen op 725, een stijging van 13 winkels ten opzichte van de 712 winkels eind 2022. Tot de nieuwe winkels behoren onder meer tien voormalige Jan Linders supermarkten in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Verder zijn tientallen winkels aangepast aan de nieuwste wensen en behoeften van de consument. Daarbij zijn ook verschillende duurzaamheidsmaatregelen toegepast. België verwelkomde zeven nieuwe Jumbo winkels, waarmee de teller is uitgekomen op een totaal van 33. Voor 2024 staan voor België acht nieuwe locaties op de planning, waaronder een Jumbo Foodmarkt in Gent. Jumbo is tevreden over de omzetontwikkeling en de enthousiaste ontvangst door klanten in België. Vastberaden continueert het bedrijf haar strategie om duurzame groei te realiseren, met eind 2025 zo’n vijftig vestigingen in België.

E-commerce
De vraag naar het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen is bij Jumbo in 2023 gegroeid met 8% tot € 722 miljoen, circa 7% van de totale omzet. De investeringen in online blijven relatief hoog, waardoor het uitdagend blijft om dit kanaal winstgevend te maken. Wel ziet Jumbo een stijgende lijn in de hoeveelheid klanten die zowel in de winkel als digitaal hun boodschappen doen. Juist in die combinatie zit potentiële winstgroei, want dit type klant is zeer loyaal en geeft meer uit aan de boodschappen bij Jumbo. Dat geldt ook voor het groeiend aantal abonnees van Jumbo Bezorgeloos, een aantrekkelijk geprijsd abonnement op thuisbezorging dat inmiddels in heel Nederland beschikbaar is.

Uitbreiding mechanische distributie
In 2023 is hard gewerkt aan de bouw en inrichting van een nieuw gemechaniseerd centraal distributiecentrum (CDC) voor verse producten in Nieuwegein. Dit project staat op het terrein waar ook het gemechaniseerde distributiecentrum voor houdbare producten is gevestigd. Vanuit het nieuwe distributiecentrum zal vanaf voorjaar 2024 de distributie naar de winkels plaatsvinden van verse producten met een houdbaarheid van acht dagen of langer, zoals zuivel, kaas en vleeswaren. De regionale distributiecentra van Jumbo kunnen zich dan meer toeleggen op de stroom producten met een ‘ultravers’ karakter, waardoor deze nog sneller en verser in de winkels komen.

Winkeldiefstal terugdringen
Schade veroorzaakt door winkeldiefstal is een groeiend probleem in Nederland. Ook Jumbo heeft in toenemende mate last van deze vorm van ‘grijze derving’. In veel winkels bedraagt het verlies door gestolen producten inmiddels zo’n 1% van de omzet en worden winkelmedewerkers geconfronteerd met onprettige situaties en toegenomen spanningen. Jumbo wil dit een halt toeroepen en bereidt maatregelen voor. Vanaf januari 2024 test het supermarktbedrijf een reeks nieuwe methoden ter preventie en bestrijding van diefstal. Zo zet Jumbo in op intensiever cameratoezicht en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen. Ton van Veen: “Een verlies door diefstal van 1% klinkt misschien niet zo veel, maar in ons geval gaat het dan om een bedrag van meer dan €100 miljoen per jaar. Als we dit bedrag in prijsverlaging zouden kunnen stoppen, dan profiteren al onze klanten hiervan. Dat wordt dan ook onze insteek. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ik een veiligere omgeving voor medewerkers en klanten in de winkel wil creëren.”

Vooruitzicht 2024
Jumbo zal in 2024 voortbouwen op de in 2023 ingeslagen koers ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’, waarmee het bedrijf inzet op een hogere klanttevredenheid, een verbetering van het marktaandeel en beperking van stijgende kosten. Voorop staat dat de klantbelofte ‘euro’s goedkoper’ voor iedereen duidelijk merkbaar moet zijn. Ton van Veen: “De aanpassingen die we doorvoeren kosten tijd én geld. Bovendien zit er nog veel onzekerheid in de markt. Daarom wagen we ons niet aan concrete voorspellingen. Wat in elk geval rotsvast overeind staat, is het gemeenschappelijke vertrouwen in onze missie om de klant centraal te stellen en te werken aan duurzame groei voor de toekomst. Dat doen we met een steeds groter wordend team van enthousiaste medewerkers en ondernemers, die ik ontzettend dankbaar ben voor hun inzet en niet aflatende steun in deze soms best moeilijke tijd.”

Bron: Jumbo