"Om de voedselproductie in het Verenigd Koninkrijk duurzamer te maken, moet vertical farming op gelijke voet worden gesteld met traditionele tuinbouw. Vertical farming is afgestemd op veel beleidsdoelstellingen van de regering om de tuinbouw milieuvriendelijker te maken en groene banen en investeringen in de sector te stimuleren", zegt Kate Hofman, oprichtster van GrowUp Farms uit Kent.

Kate deelde afgelopen december inzichten over de huidige staat van de vertical farmsector in het VK en gaat dieper in op hoe deze teeltmethode kan worden ondersteund om de voedselvoorzieningsketen van het land duurzamer te maken.

Volgende stappen om voedselproductie te verbeteren
Kate legt uit dat telers een subsidie krijgen in het kader van de Environmental Land Management Schemes (ELMS) om hun teeltpraktijken te verbeteren en het 25-jarige milieuplan van de regering te realiseren. Het stelt onder andere tot doel om minder water en minder stikstof te gebruiken, minder afval te produceren en de afvloeiing van water en het gebruik van chemicaliën tot nul te herleiden.

Vertical farming kan helpen om het VK sneller zijn milieudoelen te doen bereiken, maar Kate ziet op dit moment geen enkele manier voor vertical farms om overheidssteun te krijgen om mee te helpen deze milieudoelstellingen te behalen.

"Als vertical farming blijft worden behandeld als een opkomende technologie, missen we een cruciale kans om de sector te laten groeien, een duurzame toeleveringsketen te creëren en de resultaten te behalen zoals uiteengezet in het 25-jarige milieuplan van de regering. De uitbreiding van ELMS met vertical farming zou een gelijk speelveld creëren voor meer teeltmethoden die hoogwaardig voedsel produceren en zorg dragen voor het milieu."

Consumententrends
"Er is een groeiende vraag van consumenten om te kopen bij voedselmerken die duurzaamheid centraal stellen door lokaal en langer houdbaar voedsel telen, want dat helpt afval te verminderen en de toeleveringsketen te verkorten. De vertical farmsector richt zich op een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame binnenteelt. GrowUp Farms heeft onlangs een subsidie gekregen van Growing Kent & Medway om een nieuwe technologie voor het hergebruik van afvalwater te testen, die tot doel heeft ons waterverbruik nog verder te verminderen", zegt Kate.

Daarnaast ziet Kate dat vertical farms steeds meer op dezelfde manier praten over hun claims van positieve impact op het milieu en de samenleving. Er is over de grenzen heen een inspanning om de benchmarking en standaardisatie in de sector te verbeteren, en GrowUp Farms is trots om hierin samen te werken met het Resource Innovation Institute.


De opening van de faciliteit in Kent

Opschalen van de teelt
Eerder dit jaar werden Britse supermarkten getroffen door tekorten aan sla door de impact van klimaatverandering en de afhankelijkheid van overzeese import. In de winter importeert het VK 90% van zijn sla. Daarnaast hebben Britse kassen te maken gehad met stijgende teeltkosten en energieprijzen.

Om de afhankelijk van import te verminderen, schaalt GrowUp Farms zijn teelt op om de gaten in de supermarktschappen te vullen. Onlangs heeft het bedrijf groen licht gekregen om zijn faciliteit in Kent uit te breiden. Het ruimere pand zal GrowUp in staat stellen om het telen en oogsten van sla op te schalen om meer supermarkten te bevoorraden, maar ook om te kijken naar de mogelijkheid van het telen van andere gewassen.

Energiebelasting
Zoals we allemaal weten, is energie nodig om de optimale teeltomstandigheden in vertical farms te handhaven. Kate geeft aan dat de kosten een barrière kunnen zijn voor het succes van vertical farms als die volledig afhankelijk zijn van elektrische energie. Het heeft ook invloed op de CO2-voetafdruk en de operationele kosten, vooral tijdens een energiecrisis zoals recent nog is voorgevallen. Telers kunnen deze uitdaging overwinnen door hun faciliteiten te voorzien van duurzame energie.

"Onze teeltfaciliteit in Sandwich, Kent, is een voorbeeld van het gebruik van duurzame energie om jaarrond verse sla te telen. De vertical farm heeft een uniek bedrijfsmodel waarbij het duurzame warmte en stroom haalt uit een bio-energiecentrale die gevestigd is op Discovery Park. Dit heeft ons niet alleen geholpen om duurzamer te worden, maar het betekent ook dat we niet overgeleverd zijn aan de stijgende energieprijzen die zoveel andere telers in het VK in het nauw drijven."

Een andere grote winst valt te behalen uit een co-locatie. GrowUp Farms is gelegen op Discovery Park, volgens Kate een van Europa's belangrijkste wetenschap- en technologieparken, en is dus omringd door een enorme talentenpool. Daarnaast hebben de weg- en spoorverbindingen van het park naar de rest van het VK GrowUp Farms in staat gesteld om een robuuste en betrouwbare toeleveringsketen op te bouwen.

Voor meer informatie:
GrowUp
info@growupfarms.co.uk
www.growupfarms.co.uk