Van 13 t/m 15 november jl. ontving de ambassade Lissabon een aantal bedrijven met als doel kennisoverdracht, sectorale en geografische verkenningen en het verkrijgen van inzichten voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Deelnemende bedrijven participeerden in de missie via het Brexit Adjustment Reserve een programma vanuit RVO voor bedrijven die economisch geraakt zijn door de Brexit. Het was een geslaagd bezoek waarin duidelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven naar voren kwamen.De eerste dag van dit bezoek was geheel gewijd aan de Alqueva stuwdam/-meer en de mogelijkheden die dit biedt voor de plantaardige sectoren. De deelnemers werden ontvangen door de CEO en medewerkers van EDIA, dat is het staatsbedrijf die de dam, exploitatie en irrigatie in het gebied beheert. Het Alqueva stuwmeer, de grootste van Europa, irrigeert ongeveer 120.000 ha landbouwgrond en heeft de capaciteit dit uit te breiden met nog eens 50.000 hectare. Daarnaast voorziet het meer 200.000 mensen van water en produceert de stuwdam voldoende energie om een stad met meer dan 500.000 inwoners van stroom te voorzien. De teelt van olijven (70.233 ha), amandelen (19.466 ha) en maïs (6.241 ha) zijn de voornaamste gewassen die hier geteeld worden. EDIA is op zoek naar meer diversiteit van producten en investeerders. Nederlandse bedrijven zouden hier een rol in kunnen spelen.

De tweede dag was gewijd aan bedrijfsbezoeken van telers van o.a. amandel, blauwe bessen en kool. In deze bezoeken lieten deze ondernemers zien hoe zijn invulling geven aan duurzame en nieuwe manieren van produceren. Geavanceerde aanpak van irrigatie en landbeheer kwam ook in deze bezoeken veelvuldig aan bod.
Op de laatste dag werd een afsluitende workshop georganiseerd op de NL-ambassade. In deze workshop werd geïdentificeerd welke kansen de bedrijven voor zichzelf als het collectief zagen. In de gesprekken onderling en met de gastbedrijven ontstond een zekere synergie waardoor men elkaar kon inspireren. De goede ontvangst van gastbedrijven en gesprekken tijdens het bezoek hebben daar zeker aan bijgedragen. De delegatie was het unaniem eens met de conclusie dat Portugal – zeker daar waar water beschikbaar goede kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Als ambassade blijven we met de delegatie in contact voor verdere opvolging. Ook wordt er vanuit RVO nog aanvullend opvolging gegeven aan het onderwerp financieringsmogelijkheden.

Bron: Agroberichten Buitenland