Het tweede Ridder Grodan seminar heeft succesvol plaatsgevonden op 30 november 2023 in Almeria, Spanje. Deze samenwerking tussen Ridder en Grodan bracht industrie-experts, Spaanse telers, adviseurs en belangrijke stakeholders in de tuinbouw samen om innovatieve ontwikkelingen in irrigatie en bemesting te bespreken, met als doel de efficiëntie en duurzaamheid in de tuinbouw te optimaliseren.

Het seminar bestond uit presentaties van Maarten Coelen van Grodan, Francisco Alonso van Ridder en keynote spreker Peter Stradiot van InnoGreen. Elke spreker gaf perspectieven op het verbeteren van tuinbouwpraktijken.

Maarten Coelen benadrukte het belang van substraatbalans in waterbeheer en toonde hoe Grodan's technologieën de efficiëntie van kasteeltproductie kunnen verbeteren.

Francisco Alonso onderstreepte Ridder's inzet voor duurzame praktijken en presenteerde toegankelijke geavanceerde hulpmiddelen voor modern telen die hogere rendementen beloven voor telers.

Peter Stradiot gaf praktische tips voor het cultiveren in de kas, waarbij hij zich richtte op technologische vooruitgang voor geoptimaliseerd gewasbeheer.

Bevordering van duurzame praktijken
Een centraal thema van het evenement was de optimalisatie van irrigatie- en bemestingstechnieken. Deze aanpak benadrukt het belang van aanpassing aan de behoeften van planten, wat leidt tot een vermindering van middelenverspilling en een verhoging van de gewasopbrengst.

Maarten besprak de GroSens-technologie die cruciale gegevens voor het optimaliseren van waterreserves voor planten biedt. Francisco legde de nadruk op het wijzigen van irrigatiestrategieën om waterschaarste tegen te gaan en de gewasproductiviteit te behouden. Peter ging in op geautomatiseerde irrigatie op basis van substraatwaterinhoud en plantbiomassa metingen, inclusief het gebruik van de Ridder ProDrain sensor.

Bron: Ridder