Op 23 november organiseerde Greenports Nederland haar jaarlijkse bijeenkomst Verslogistiek. Met het thema 'Versnellen in duurzaamheid doen we samen' was de oproep richting deelnemers direct helder. Greenports Nederland heeft rond Verslogistiek haar aanpak om tot verduurzaming te komen sinds kort veranderd. Het is nu ingericht in verbinding met een overheidsprogramma met daaraan gekoppeld ondernemersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, zo meldt Greenports Nederland.

Prioritering
Michel Jansen en Paul Bleumink presenteerden daarbij de stand van zaken rondom deze aanpak. Door Verslogistiek onderdeel te laten zijn van het overheidsprogramma rond de opzet van vervoerscorridors is het mogelijk om in landelijke afspraken projecten vanuit Verslogistiek te agenderen en voor deze projecten ondersteuning te krijgen. Voor 2024 zijn door het ondernemersplatform Verslogistiek vier projecten geprioriteerd om in te brengen, zo wordt aangegeven.

Dit zijn:

  • De ontwikkeling van laadinfrastructuur voor fossielvrij wegvervoer.
  • Het creëren van priority-lanes op het spoor.
  • Verbreding van het reefernetwerk.
  • Vergroten inzichten in de supply chain door gebruikmaking van ketendigitalisering

Vanuit betrokken overheden is steun voor deze projecten toegezegd, dus is het nu aan de sector om hiervoor concrete voorstellen uit te werken. Bedrijven worden opgeroepen om, wanneer zij plannen of activiteiten op deze punten (gaan) ondernemen, hierbij aan te sluiten.

Praktijk
"Het is echter niet nodig om als transportbedrijf te wachten met je verduurzamingsslagen op programma’s", dit maakte Rene du Parand, duurzaamheidsmanager bij de Hartman Group duidelijk. De Hartman Group heeft een eigen greenlabel ontwikkeld, waarmee hun klanten en opdrachtgevers inzicht krijgen in de duurzaamheid van het transport. Door hierover samen in gesprek te gaan, ontstaan mogelijkheden om de milieubelasting van transport verder te verlagen. Rene gaf aan dat voor transport van Westland naar Scandinavië via gebruik van HVO-diesel en gebruikmaking van trailer-on-train oplossing de uitstoot met 90% teruggebracht kan worden. "Een mooi voorbeeld van concrete mogelijkheden die er nu al zijn. Om nog sneller te kunnen gaan, is het naar Rene zijn ervaring van belang dat er ketenbreed in mogelijkheden wordt gedacht. Geeft de retail het wel de prioriteit die het verdient? Daarnaast is wetgeving best wel eens beperkend. En dat is vreemd, want duurzaamheid moet toch leading zijn voor overheden."

Discussie
De bijeenkomst werd afgesloten door een plenaire discussie begeleid door Rob Aarse, duurzaamheidsmanager bij TLN. Dit werd een gesprek waarin overeenstemming was over het belang van overheden om de transitie op gang te brengen, een rol voor retail Europa om hierin mee te doen en het belang van het ontwikkelen van uniforme meetmethodes vanuit de sector, om hier in de afspraken in de keten mee te kunnen werken. "Dit laatste is vanuit CSRD-wetgeving al snel actueel."

Bron: Greenports Nederland