Oostenrijkse telers hebben dit jaar minder groenten geoogst dan het jaar ervoor. Ondanks een toename van het areaal was de opbrengst door weersomstandigheden 3% lager dan in 2022. Het totale oogstvolume van 651.500 ton lag echter 3% boven het vijfjarig gemiddelde, zo maakte het Oostenrijkse bureau voor de statistiek maandag bekend. De slateelt groeide aanzienlijk, terwijl de teelt van spinazie bleef dalen.

De slateelt steeg tot 53.400 ton dankzij een groter areaal, wat 10% boven het cijfer van vorig jaar en 13% boven het vijfjarig gemiddelde lag. De spinazieoogst, die in 2022 al erg laag was, daalde verder (met 9% tot 7.800 ton) en lag 36% onder het vijfjarig gemiddelde. Over het geheel genomen lag de teelt van kool, blad- en stengelgroenten met 137.200 ton iets onder het gemiddelde. Volgens het Oostenrijkse bureau voor de statistiek waren droogte en stormen de oorzaak van de lagere opbrengst. Het zachte herfstweer verlengde echter het oogstseizoen en leidde tot een betere beschikbaarheid van lokale groenten.

Lichte daling bij peulvruchten, wortelen en uien
Het oogstvolume van peulvruchten, wortelen en uien bedroeg dit jaar 350.000 ton (4% minder dan in 2022) en lag daarmee ruim boven het vijfjaarlijkse gemiddelde (6% hoger). Uien waren goed voor 159 500 ton hiervan, bijna een kwart van de totale groententeelt. Wortelen namen qua areaal licht toe en bereikten een oogst van 121.000 ton (een stijging van 2% ten opzichte van 2022), terwijl de opbrengst van groene erwten daalde tot 8.700 ton (een daling van 10% ten opzichte van 2022).

Slechte start van het seizoen beïnvloedt het vruchtgroenteseizoen
Het oogstvolume van vruchtgroenten bedroeg dit jaar 164.300 ton, 2% minder dan vorig jaar bij een grotendeels gelijkblijvend areaal, maar ongeveer in lijn met het vijfjaarlijkse gemiddelde. Volgens het Oostenrijkse bureau voor de statistieken leidde de koele, lichte lente tot een slechte start van het seizoen, die in de loop van de zomer niet volledig kon worden goedgemaakt. De tomatenteelt bleef met 57.000 ton stabiel ten opzichte van vorig jaar, hoewel er meer areaal beschikbaar was. De komkommeroogst daalde met 2% tot 43.400 ton. Meloenen daarentegen bleven qua areaal toenemen, met een opbrengst van 2.300 ton, een stijging van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bron: Statistik Austria