Voor glastuinbouwcluster Agriport is een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is opgesteld door Greenport Noord-Holland Noord en ECW Energy en geeft een beschrijving van de huidige situatie van de verduurzaming van het glastuinbouwcluster Agriport A7, alsmede een vooruitblik naar 2030.

Om de CO2-reductie van de glastuinbouw in 2030 te halen wil Agriport A7 CO2-reductie realiseren door gebruik van aardwarmte, restwarmte (industriƫle) processen, elektrificatie, LED-verlichting en grotere inzet van koolstofvrije energiedragers.

Agriport A7 is het derde glastuinbouwcluster in Noord-Holland Noord waarvoor een gebiedsvisie energie is opgesteld. De bedoeling is dat ondernemers en andere partijen nu met elkaar in gesprek gaan over samenwerking en projecten om verder te kunnen verduurzamen.

Wethouder Robert Leever van de gemeente Hollands Kroon nam het document op donderdag 29 november in ontvangst uit handen van Jeroen Noot, programmamanager van Greenport Noord-Holland Noord.

Bron: Greenport Noord-Holland Noord