De gemeente Westland is bezig oud 'illegaal' gebruik van glastuinbouwgrond te legaliseren. De operatie gaat in meerdere rondes. De eerste ronde bracht heel wat te weeg. Een motie erover haalde het dit najaar ook niet.

Een tweede, en ook derde ronde, waren al aangekondigd. Uit recente collegebesluiten blijkt nu dat het gemeentebestuur ronde twee aan het voorbereiden is. Een conceptplan is gepubliceerd, met daarin weer een lijst met percelen.

Lijst met percelen
Het bestemmingsplan voorziet in de legalisatie van strijdige situaties in het glastuinbouwgebied die zich reeds voor 4 december 2008 voordeden (toen meerdere gemeenten samen Westland gingen vormen). In het conceptplan voor ronde twee zijn 11 percelen in De Lier, 10 in 's-Gravenzande, 8 in Honselersdijk, 4 in Kwintsheul, 5 in Maasdijk, 7 in Monster, 16 in Naaldwijk, 3 in Poeldijk en 1 perceel in Wateringen opgenomen.

In de eerste LOS-ronde ging het om meer dan 170 percelen, nadat enkele percelen uit de lijst met percelen werden verwijderd, onder meer na politiek ingrijpen, maar ook naar aanleiding van ingediende zienswijzen door bijvoorbeeld Glastuinbouw Nederland.

Naar aanleiding van een eerste bestemmingsplan Legalisering Oude Strijdigheden (LOS percelen) zijn er zienswijzen en nieuwe aanmeldingen binnen gekomen, schrijft het gemeentebestuur. Voor
deze gevallen is een tweede bestemmingsplan LOS opgesteld.

"Overeenkomstig het eerste bestemmingsplan LOS, voorziet ook dit plan in woonbestemmingen, te vergroten woonbestemmingen, kleinschalige glastuinbouwbedrijven en woningen die een persoonsgebonden overgangsrecht krijgen om (tijdelijke) bewoning toe te staan."

Ter inzage
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad moet de provincie het nog goedkeuren en wordt het bekend gemaakt. Het is daarna nog zes weken mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan. Bezwaarmakers kunnen ook naar de Raad van State.