Het gemeentebestuur van Westland wil haast maken met de uitbreiding van ABC Westland en de realisatie van huisvesting van 400 arbeidsmigranten. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde collegebesluiten. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht zoals dat heet en komt zes weken ter inzage te liggen. Tegen de plannen is verzet.

Vanwege de 'urgente behoefte van Westlandse bedrijven' besloot de gemeente in maart 2020 medewerking te verlenen aan de uitbreiding van bedrijventerrein ABC Westland, zo valt in de besluiten te lezen. 'Door Westlandse bedrijven meer ruimte te bieden versterkt en behoudt Westland haar agrologistieke centrum. De uitbreiding van ABC Westland, gelegen naast het huidige bedrijventerrein van ABC Westland, ondersteunt onze Greenportfunctie. Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het noodzakelijk om deze agrogerelateerde bedrijven te clusteren.'

Over de huisvesting van arbeidsmigranten schrijft het gemeentebestuur dat uitbreiding van ABC Westland ruimte biedt aan circa 750 arbeidsplaatsen, waarvan circa 250 arbeidsplaatsen worden ingevuld door buitenlandse flexwerkers en zo’n 500 arbeidsplaatsen door inwoners uit Westland en directe omgeving.

Inspraak
Wethouder Michiel Ferwerda, die als tijdelijke vervanger van zijn collega Van der Stee deze week in een raadsvergadering sprak, liet weten dat er nog inspraakmomenten komen, maar niet speciaal voor de groep die zich tegen de uitbreiding verzet.