Op 30 mei 2024 reikt de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging de KNPV-prijs uit. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van plantgezondheid en weerbare teelten in Nederland. Voordragen van kandidaten is mogelijk tot 15 maart.


KNPV prijs penning

De prijs omvat een aandenken en een geldbedrag van € 3.000,-. De winnaar zal daarnaast worden uitgenodigd om een voordracht te houden tijdens de KNPV-bijeenkomst op 30 mei 2024. De KNPV-prijs is ingesteld om personen te onderscheiden die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of implementatie van weerbare teelten in Nederland. Die bijdrage kan zijn op het terrein van fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek, voorlichting, beleid, onderwijs, handel, industrie, innovaties in de teelt of combinaties van die werkterreinen.

De kandidaten zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Piet Boonekamp (vorige winnaar KNPV-prijs), Corné Pieterse (Universiteit Utrecht), Eric Kiers (Crop Life), André Hoogendijk (BO-akkerbouw) en Piet Vlaming (secretaris KNPV).

Tot 15 maart 2024 kunnen personen uit de hierboven genoemde categorieën worden voorgedragen bij de secretaris van de KNPV (secretaris@knpv.org). Elke voordracht dient gedaan te worden door minimaal twee personen, dit kunnen zowel KNPV-leden als niet-leden zijn. Alleen de uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt. Meer informatie over het reglement en de wijze van voordracht van kandidaten vindt u op de website www.knpv.org.