Door de hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid onder telers begon het seizoen in de kassen van LGV Gärtnergemüse en Seewinkler Sonnengemüse dit jaar relatief laat. De late aanplant betekende dat de oogst over het algemeen drie tot vier weken later begon, aldus Josef Peck, CEO van de coöperatie LGV Sonnengemüse. "De opbrengsten van de belangrijkste gewassen, tomaten, paprika's en komkommers, waren over het algemeen vrij goed: maar we misten natuurlijk die drie/vier weken en konden dat niet compenseren."

De vraag op de Oostenrijkse markt was gedurende het hele seizoen hoog en stabiel, vervolgt Peck. "We konden het volume zonder grote problemen verkopen en hadden geen noemenswaardig overaanbod of kwaliteitsverlies. In de eerste helft van het jaar leidde de prijsstijging ten opzichte van vorig jaar tot terughoudendheid bij de klanten, maar in de tweede helft van het jaar raakten de consumenten gewend aan de over het algemeen hogere prijzen en accepteerden ze die. Vergeleken met het seizoen van vorig jaar was er een prijsstijging van 10-15% voor de belangrijkste producten."


Josef Peck staat sinds 2018 aan het roer van de telerscoöperatie

2024 overgangsjaars
De belangrijkste gewassen komkommers, paprika's en tomaten hebben zich dit jaar vrijwel op dezelfde manier ontwikkeld. Peck: "Afgezien van de eerder genoemde volumevermindering is het seizoen voor alles redelijk goed verlopen. We hebben ons dit jaar geconcentreerd op onze standaardproducten, omdat de vraag naar specialiteiten lager was, met name vanwege de prijs. Toch konden we de afgesproken volumes realiseren. We gaan er ook vanuit dat 2024 een overgangsjaar zal zijn waarin er geen grote innovaties zullen zijn, noch in de teelt, noch in de afzet. De situatie voor speciale gewassen, waaronder minigroenten, zal naar verwachting vanaf 2025 weer verbeteren."

De oogst van de drie belangrijkste kasgroenten werd in week 46 afgerond. "De vraag was nog steeds goed aan het einde van het seizoen. We hadden nergens iets over en konden onze volumes bijna precies op tijd op de markt brengen. Wat dat betreft wordt de planning van onze telers steeds beter. In de nasleep van de energiecrisis proberen onze leden ook te investeren in energiebesparing. Een voorbeeld hiervan zijn schermen, zodat er minder energie nodig is voor verwarming. In het algemeen proberen we minder energie te gebruiken en alternatieven, zoals houtsnippersystemen, in de praktijk te brengen."


Verse gember uit lokale teelt

Binnenlandse gember in opmars
De 157 telers van LGV Gärtnergemüse en Seewinkler Sonnengemüse telen een breed assortiment groenten in kassen en in de vollegrond en leveren met een jaarlijks volume van meer dan 42.000 ton een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening in Oostenrijk. Naast de gebruikelijke producten probeert de coöperatie haar assortiment te verrijken met nieuwe en verrassende producten van lokale teelt. Peck legt uit dat verse gember uit beschermde teelt, nu voor het vijfde jaar, van september tot Kerst wordt aangeboden. "We hebben het uitgeprobeerd in Seewinkel in Burgenland en het eerste jaar hadden we een recordoogst. In de daaropvolgende jaren waren er tegenslagen, omdat het gewas bijzonder uitdagend is. We hebben nu een goede manier gevonden om verder te gaan en kunnen de retail een hoogwaardig alternatief bieden voor importproduct."

De eerste helft van het jaar was ook bijzonder uitdagend in de vollegrondsteelt door de regen en kou in april en mei. "Dit leidde tot zeer lage opbrengsten, vooral voor primeuraardappelen. In de tweede helft van het jaar verbeterde de situatie, dus we verwachten nu goede opbrengsten in de koolsector. Vergeleken met andere teeltgebieden zoals Stiermarken, waar het veel regende, zijn we gespaard gebleven van mislukte oogsten."


Snacktomaten

Ontwikkeling van groentemarkt en telersvereniging
Als een van de grootste groentenleveranciers in Oostenrijk staat de coöperatie in direct contact met de binnenlandse retail. "Wat verpakkingen betreft, zijn we benieuwd wat de wetgever en onze klanten in de toekomst zullen voorschrijven. Er is al een sterke tendens geweest om af te stappen van plastic, maar dit is gedeeltelijk teruggedraaid, omdat plastic een goed zicht biedt op het product dat op de markt wordt gebracht en bijdraagt aan een optimaal microklimaat in de verpakking. Onlangs is er echter weer sprake geweest van een verbod op plastic, wat volgens mij niet haalbaar is, zeker niet voor fijne groenten zoals minikomkommers of cherrytomaatjes."

Over het algemeen is het management van LGV Sonnengemüse behoorlijk positief over de toekomst. "De uitdaging voor de toekomst ligt niet in het op de markt brengen van onze producten, maar in het op peil houden van de teelt. We moeten de teelt veiligstellen: In sommige gevallen zien we een grote vraag naar land voor nieuwe uitbreidingen. Tegelijkertijd zijn de telersprijzen de afgelopen drie tot vijf jaar voldoende tot zeer goed geweest. We zien dus geen grote existentiële angsten bij onze leden. Integendeel: er zijn veel jonge telers die actief de bedrijven van hun ouders hebben overgenomen en ook openstaan voor investeringen", besluit Peck.

Voor meer informatie:
Josef Peck
LGV Sonnengemüse e.G.
Haidestraße 22
A-1110 Wenen, Oostenrijk
Tel.: +43 1760 690
info@lgv.at
www.lgv.at