De provincies zijn belangrijke spelbepalers waar het gaat om de kansen voor geothermie. 23 november 2023 stond de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland daarom in het teken van het ‘provinciaal perspectief’ van geothermie.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst leest u hier.