In het buitengebied van de Friese glastuinbouwgemeente Waadhoeke mogen binnenkort maximaal 150 arbeidsmigranten ondergebracht worden op één locatie. Dat aantal lag tot nu toe op 50. Het college stelt wijziging voor na raadpleging van een adviesrapport én na een bezoek aan de gemeente Enkhuizen waar ze huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van een werkgever bekeken.

Precies zoals ook deze week besproken in een talkshow over agrarische huisvesting. Goede voorbeelden helpen de gemeente over de drempel.

Met de aanpassing wil men de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren en tegelijk een positief investeringsklimaat realiseren.

Het voorstel om het beleid van 2019 aan te passen wordt op 12 december in de lokale gemeenteraad besproken.

Bron: Gemeente Waadhoeke