Het vertrouwen dat boeren en tuinders in de land- en tuinbouw in hun onderneming hebben is in het derde kwartaal van 2023 met minder dan een punt toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023. De index verschoof afgerond van 5 punten naar 6 punten en ligt hiermee onder het langlopende gemiddelde dat op ruim 11 punten staat. Een index van nul geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.

Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex zoals wel vaker het geval is een divers beeld. In het afgelopen derde kwartaal van 2023 neemt het vertrouwen van 4 subsectoren af terwijl bij twee subsectoren het vertrouwen toeneemt.

Zo hebben glastuinders en varkenshouders, met elk een afname van afgerond 10 punten een stuk minder vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. De afname van het vertrouwen bij akkerbouwers (-3 punten) en melkveehouders (-1 punt) is beperkter van omvang. Sectoren waarin juist wat meer vertrouwen is ontstaan, zijn de pluimveehouderij (+8 punten) en in beperkte mate de opengrondstuinbouwsectoren (+ 3 punten). In deze laatste sector zijn boom-, bollen- opengrondsgroente- en fruittelers ondergebracht.

Samen met andere agrarisch bedrijven die niet zijn ingedeeld in een bepaalde sector maar wel meewegen in de totale land- en tuinbouw Agro Vertrouwensindex nam het vertrouwen dus per saldo iets toe. De 6 punten waar de Agro Vertrouwensindex nu op staat, ligt onder het langlopende gemiddelde van ruim 11 punten. Begin 2019 lag de Agro Vertrouwensindex voor het laatst boven dat gemiddelde.

Glastuinbouw negatiever over verdere toekomst
Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2023 met 10 punten gedaald. De index staat hierdoor op nul en ligt hierbij onder het langlopende gemiddelde voor deze sector. Een index van nul houdt in dat pessimisten en optimisten elkaar in evenwicht houden. De Agro Vertrouwensindex is samengesteld uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf kenschetst, en de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar.

De Agro Vertrouwensindex van de glastuinbouw ligt met 0 punten in het derde kwartaal van 2023 onder de Agro Vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw, die op 6 punten staat. Hiermee is het de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming in het derde kwartaal van 2023.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is wel positief. Met ruim 25 punten beoordelen glastuinders de huidige situatie op het bedrijf als positief. Wel moest de index tussen het tweede en derde kwartaal van 2023 ongeveer 3 punten inleveren. Ondanks deze daling ligt de stemmingsindex hoger dan het langlopende gemiddelde van deze stemmingsindex.

Ondernemers in de glastuinbouw zien de verwachtingen voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) een stuk somberder in dan een kwartaal eerder. Deze index daalde met 15 punten van -5 punten naar -20,5 punt en ligt hiermee sterk onder het langlopende gemiddelde van 7 punten.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn tuinders negatiever dan een kwartaal geleden (tweede kwartaal 2023). De index was een kwartaal eerder -19 en in het derde kwartaal van 2023 daalde dit naar -24 punten. Ook de indexen van de achterliggende indicatoren bewogen zich vooral neerwaarts. Opbrengstprijzen, omzet en winst werden alle drie neerwaarts bijgesteld. Een lichtpuntje was dat men over de productie meer tevreden was. Ook oordeelde men in dit laatste bekende kwartaal dat de kosten, ondanks dat de kostenindex nog altijd negatief wordt beoordeeld, ook iets minder zwaar op de bedrijfsvoering hebben gerust.

Voor de komende 12 maanden zijn ondernemers in de glastuinbouw wel wat positiever gestemd dan een kwartaal eerder, hoewel de verbetering marginaal genoemd mag worden (3 punten). Het ingezette herstel van de eerdere metingen zet daarmee door. Ondernemers zijn echter nog altijd niet positief over het komend jaar. Ondernemers verwachten dat de kosten zich iets zullen verbeteren (5 punten). Ook wordt de productie iets hoger ingeschat (3 punten). De verwachte omzet wordt iets hoger ingeschat (3 punten). De winstverwachting veranderde echter nauwelijks.

Klik hier voor meer achtergrond bij de cijfers