Horticoop en Yield Lab Europe investeren in CE-Line, een scale-up die het mogelijk maakt om realtime laboratoriumanalyses uit te voeren op de hoeveelheid nutriënten in irrigatie- en drainwater.

CE-Line faciliteert een ‘plug en play’-meetsysteem dat meerdere malen per dag nauwkeurig de samenstelling van nutriënten in het irrigatie- en drainwater meet door zelfstandig monsters te nemen uit de verschillende waterstromen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologie die in laboratoria wordt toegepast om macro- en micronutriënten te meten.

De realtime analyses van CE-Line maken het eenvoudig voor telers om nutriënten optimaal te doseren. Zo kunnen zij in alle klimaatomstandigheden en voor elke groeifase de ideale nutriëntensamenstelling regelen, desgewenst met automatische doseersystemen om tot autonoom telen te komen. Het systeem van CE-Line reinigt en kalibreert zichzelf, waardoor alleen het maandelijks wisselen van de reagentiavloeistoffen een menselijke handeling vraagt.

Van onderzoeks- naar productiebedrijf
CE-Line wordt niet alleen gebruikt in de tuinbouwsector, maar ook toegepast in waterbesparende en recyclingprocessen, zoals bij het hergebruik van afvalwater. Simon Meijer, CEO van CE-Line: “We maken de omslag van onderzoeksbedrijf naar productiebedrijf en zijn blij om Horticoop en Yield Lab Europe te mogen verwelkomen als investeerders. Zij herkennen onze multidisciplinaire setting en hebben ervaring met bedrijven in deze fase van opschaling waar steeds nieuwe stappen gezet worden. Die flexibiliteit, uiteraard gebaseerd op de kennis van de markt, maakt de samenwerking erg zinvol.”

Wilco Schoonderbeek, Director Investments van Horticoop: “Deze oplossing van CE-Line voor het continu en volledig geautomatiseerd testen en beheren van water en voedingsstoffen, geeft telers meer controle over de groei van hun gewassen. Besparing van water en voedingsstoffen, en de mogelijkheid om watersystemen gesloten te maken, sluiten aan bij de ambitie van Horticoop om een bijdrage te leveren aan een duurzame en toekomstbestendige tuinbouwsector.”

Daan Wilms van Kersbergen, Investment Director bij Yield Lab Europe: “Met CE-Line kan de kwaliteit van water in gesloten systemen autonoom gemeten worden, waarmee handmatig samples nemen en laten testen door een lab overbodig wordt. De combinatie van een bewezen technologie die in-line kan worden toegepast om processen te optimaliseren en te verduurzamen, en kan worden toegepast in meerdere eindmarkten zoals tuinbouw en (afval)watermanagement, maakt het een interessante investering voor ons.”

Voor meer informatie:
CE-Line
info@celine.frl
www.celine.frlHorticoop
info@horticoop.nl
www.horticoop.nl

Yield Lab Europe
www.theyieldlab.eu