De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig alle grote ruimtelijke opgaven die spelen in beeld te brengen. Deze woensdag en op 13 december volgen er besluiten. Zorgen zijn er over de gebrekkige aandacht voor de glastuinbouw in de puzzel die de provincie legt. Voor de Westlandse CDA-fractie reden om de wethouder er dinsdagavond naar te vragen.

Het viel de glastuinbouw op dat een aparte paragraaf voor glastuinbouw mist in het Ruimtelijk Voorstel dat de provincie heeft opgesteld. De titelt van dat document is: Niet alles kan meer in Zuid-Holland, en dat geldt zeker ook voor de glastuinbouw. Ontwikkeling van de sector wordt lastiger gemaakt. De provincie zet in op 'behoud van bruto areaal'.

Wethouder Varekamp erkende tijdens een Westlandse commissievergadering over het onderwerp ruimte dat de Westlandse inbreng in de provinciale puzzel beperkt is. Hij wijst op haast bij de provincie, waardoor er weinig tijd voor Westlandse inbreng was. De wethouder noemt de Westlandse inbreng 'onvoldoende' en 'niet goed'.

Samen met andere gemeenten is een brief aan de Provinciale Staten gestuurd. Varekamp zei toe in te spreken in de vergadering van de provincie op 29 november. Een dag later deed hij dat met een oproep de Greenport te omarmen en goed planologisch te verankeren in de provinciale kaart, en niet 'zijdelings te noemen' zoals nu is gebeurd. Ook Glastuinbouw Nederland was woensdag in de zaal vertegenwoordigd.

De commissieleden bespraken woensdagmiddag of zij van mening zijn dat Provinciale Staten het Ruimtelijk Voorstel zoals het er nu ligt kan vaststellen en of het kan worden ingediend bij het Rijk, zodat het als vertrekpunt kan fungeren voor herziening van het provinciale Omgevingsbeleid.