De onderzoeken naar de oorzaken van een faillissement van een groot glastuinbouwbedrijf in november vorig jaar verkeren in een afrondende fase. Dat blijkt uit een nieuw faillissementsverslag. Al snel werd duidelijk dat het faillissement van het Noord-Brabantse glasgroentebedrijf met vraagtekens omgeven was.

Dat is nog steeds zo. De curator vraagt zich openlijk af of alles, ook met een naderende forensische rapportage, de komende periode wel duidelijk wordt. Er ontbreekt namelijk nog informatie op basis waarvan 'verderstrekkende conclusies mogelijk zijn.'

Handel in energie
In het vierde faillissementsverslag dat medio november verscheen, loopt de curator alvast wel op die rapportage vooruit. Hij stelt vast dat handel in energie eind 2021 en begin 2022 tot 'grote verliezen' heeft geleid en tot 'grote' vorderingen door een energieleverancier. De bestuurders van het failliete bedrijven verwijten de leverancier dat er niet op tijd is gewaarschuwd.

Opmerkelijk handelen bestuurders
De curator noemt dat verwijt 'opmerkelijk', omdat de bestuurders in plaats van in gesprek te gaan met de leverancier lijken te hebben gekozen om zich voor te bereiden op de gevolgen door 'nagenoeg alle activa op allerhande verschillende manieren te secureren.'

Tot eind 2021 exploiteerden de in het faillissement betrokken vennootschappen 56 hectare glas voor de teelt van glasgroenten. Daarvan was op dat moment de helft ook in eigendom.

26 hectare kas werd in de periode voorafgaand aan het faillissement verkocht/naar bestuurders privé overgeheveld. Samen met 12 woonhuizen zijn die kassen in het najaar van 2022 in hypotheek gegeven aan besloten vennootschap in Dubai. Met de hypotheek is een bedrag van 33 miljoen euro gemoeid, exclusief kosten.

De bestuurders zijn erin geslaagd het flink ingewikkeld te maken. Al snel wist de curator dat het niet om "een eenvoudige tuin, recht toe, recht aan" ging.

Uitleg bestuurders blijft uit
De curator zet ook vraagtekens bij het uitblijven van verweer vanuit de bestuurders tegen de aantijgingen. De bestuurders voeren tijdgebrek aan. Wel zouden zij mondeling bij de curator hebben aangedrongen op een gesprek met de energieleverancier. "Welke gevolgen de schending van een zorgplicht zou moeten hebben voor de vordering van Powerhouse is nog onduidelijk. Het wachten is op een onderbouwde visie daarop van de zijde van de bestuurders. Daarom is al herhaaldelijk tevergeefs gevraagd."

Uit het vierde faillissementsverslag blijkt verder dat er ook juridisch zaken lopen. Er loopt een kort geding tegen een hypotheeknemer tot doorhaling van een vlak voor de faillissementsdatum ingeschreven hypotheek van 33 miljoen op een tuin van van 18,5 ha. Het kort geding is behandeld maar ten tijde van het verslag was er nog geen vonnis.

Op 29 november 2022 werd faillissement uitgesproken over Capsicum B.V. en ook over de bv's Colour Capsicum H, Colour Capsicum K en Colour Capsicum R. Op 6 december volgde ook uitspraak van het faillissement over Colour Capsicum v.o.f. en Growers v.o.f. Curator Mathieu Souren uit Zoetermeer is samen met zijn team met het onderzoek belast.