De telerscoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Hiermee hebben de Raad van Commissarissen van FruitMasters en het bestuursorgaan van Coöperatie Hoogstraten ingestemd. De mogelijke samenwerking beoogt een grensoverstijgend bronplatform voor fruit en groenten, waarmee schaalvoordelen worden gerealiseerd voor de aangesloten telers en ketenpartners.

Waar specialisten elkaar ontmoeten
"Aan de basis van beide coöperaties staat de teelt van kwaliteitsgroenten en -fruit. De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa", zo laten de coöperaties weten. "Hierbij staat het belang van toekomstbestendig telen en het zekeren van een goede afzet centraal. Schaalvergroting is een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod."

Onderzoek naar samenwerkingsvormen
Beide organisaties staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. "Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap. De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties."

Voor meer informatie:
Coöperatie Hoogstraten
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten, België
+32 33 40 02 11
info@hoogstraten.eu
www.hoogstraten.eu

FruitMasters
Deilseweg 7
4191 NX Geldermalsen
+31 (0)345 578 800
info@fruitmasters.com
www.fruitmasters.com