Een met de bank afgesloten renteswap van een grote speler in de glastuinbouw en in onroerend pakte in de periode van de bankencrisis rond 2008 niet goed uit. De glastuinbouwpartij heeft over de cancellable swaps een zaak tegen de bank aangespannen. De partij vindt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden.

De rechter oordeelde eerder dat sprake is van verjaring. De partij die actief is in onroerend goed vocht dit tevergeefs aan, maar krijgt van de Hoge Raad wel gelijk op één punt zo blijkt uit een op 28 november gepubliceerde uitspraak van 3 november.

Het gaat om een zaak tussen Wayland Holding en de Rabobank die speelt rond aanvraag van miljoenenfinanciering in 2008. In totaal werd begin 2008 vanuit de bank een financieringsvoorstel van bijna 81 miljoen euro gedaan: 22 miljoen voor plantenkwekerijen en bijna 59 miljoen euro voor (her)ontwikkeling van onroerend goed.

Renterisico
Later in 2008 werden door de glastuinbouwpartij twee cancellable swaps afgesloten voor een nominale waarde 26 en 24 miljoen euro met een looptijd van tien jaar en een swaprente van 4,09 procent. Als aanvullende voorwaarde gold dat de bank na 1 jaar, eind april 2009, en vanaf dat moment iedere drie maanden de renteswaps kon beëindigen.

In het voorjaar van 2009 ging de rente bij de bank voor alle klanten omhoog. Wayland maakte bezwaar, omdat men het renterisico wilde afdekken, maar bleek dat de swaps niet hielpen. Men voert onderzoek door een externe partij aan waaruit zou blijken dat de bank de glastuinbouwpartij verkeerd heeft geadviseerd, omdat 'het wanneer een stijgende rente wordt verwacht niet raadzaam is om een cancellable swap af te sluiten, omdat die door de bank kan worden gecancelled als de rente stijgt.'

Niet lang na het afsluiten van de swaps ging de rente hard stijgen. De glastuinbouwpartij had, wijzend op een negen jaar lopende band met de bank, beter advies van de bank verwacht. "Van de zijde van Rabo hebben wij echter geen enkel advies ontvangen omtrent de mogelijkheid en of de gevolgen voor de cancellable swaps tot het moment dat we hier zelf om vroegen en het in feite al te laat was."

Dat was in oktober 2008. Twee jaar later werd het dossier voor zeven jaar ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer van de bank. In 2013 is een nieuw financieringsvoorstel afgesloten tussen beide partijen. In 2015 en 2017 volgende klachten van Wayland over de swaps uit 2008. In 2018 liepen de swaps af.

Verjaring
Eerder wees de rechter bezwaren van Wayland af. De Hoge Raad komt daar nu op terug, omdat Wayland op een cruciaal punt gelijk krijgt van de Hoge Raad. Daarmee oordeelt de Hoge Raad dat het eerdere gerechtelijk besluit vernietigd moet worden.

De Hoge Raad heeft een eerdere uitspraak beoordeeld en daaruit blijkt niet dat 'het hof aandacht heeft besteed aan de stelling van Wayland c.s. dat Rabobank afstand van verjaring heeft gedaan.' De Hoge Raad vindt dat de rechter, 'gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep', in had moeten ingaan op het beroep op afstand van verjaring dat door Wayland c.s. is gedaan.

Die 'devolutieve werking', zo erkennen juristen online, is 'lastige materie'. Kort door de bocht komt het erop neer dat er opnieuw naar de zaak gekeken moet worden. Winst voor Wayland dus in deze zaak.

Zaken over renteswaps uit de periode van de bankencrisis komen vaker voor. Deze zomer viel een uitspraak in het voordeel van de bank uit.