Hoewel de inputkosten in de zachtfruitsector aanzienlijk zijn toegenomen, met name op het gebied van arbeid, zijn de verkoopprijzen van het fruit niet in hetzelfde tempo gestegen. Dat zorgt voor een stevige druk op de winstmarges in alle teeltgebieden van de wereld. Klimaatuitdagingen en extreme weersomstandigheden doen de sector bovendien actief op zoek gaan naar meer veerkracht in de toeleveringsketen. Dit alles werd besproken tijdens het Global Berry Congress dat dinsdag 28 november plaatsvond in het WTC in Rotterdam. Meer dan 200 professionals uit de sector staken de koppen bij elkaar op dit evenement georganiseerd door Fruitnet.


Vertegenwoordigers van de drie Belgische veilingen

Bekijk hier de fotoreportage.

Na jaren van gestage groei is de zachtfruitsector dit jaar voor een ander scenario komen te staan. De kleinere oogst in Peru, een grote speler in de blauwe bessenteelt, resulteerde in een daling van de export met 50%, wat wereldwijd tekorten veroorzaakte. Het stabiliseren van de aanvoer van blauwe bessen gedurende het hele jaar kwam dan ook naar voren als een belangrijk aandachtspunt op het congres.


Raffaele Benedetti (Unitec), Michiel Vermeiren (Hoogstraten) en Katelyn Jones (Baywa)

Cindy van Rijswick van Rabobank en Colin Fain van Agronometrics doken in de gegevens en benadrukten vooral de bredere uitdaging van de sector om het juiste doelpubliek te bereiken met de juiste kwaliteit. Michiel Vermeiren van Coöperatie Hoogstraten en Katelyn Jones van BayWa gaven mee hoe ze marktniches zoeken voor hun producten, daarbij de klemtoon leggend op de toegevoegde waarde van lokale teelt. Raffaele Benedetti van Unitec had het over het belang van het leveren van hoogwaardig fruit aan de juiste klanten, en daarvoor is het noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de productkwaliteit.

Zoals eerder opgemerkt, worstelt de zachtfruitsector, met name het blauwe bessensegment, met het handhaven van een consistente kwaliteit en kwantiteit, een aspect dat veel sectorpartners essentieel achten voor de groei van de categorie. Er waren ook telers aanwezig op het evenement en die uitten de behoefte om teeltgebieden te identificeren die toelaten om de aanvoer jaarrond te garanderen. Echter, met de daling van de opbrengst in Peru en andere Latijns-Amerikaanse landen, heeft de toename van de kosten van verwerking van blauwe bessen en ook areaaluitbreiding de stijging van de verkoopprijzen overtroffen, waardoor de druk op de winstmarges is toegenomen.

Bekijk hier de fotoreportage.

De sector heeft een snelle groei doorgemaakt, vooral in blauwe bessen, met een uitbreiding van het areaal en de teeltgebieden. De tweede sessie belichtte enkele ontwikkelingen in deze nieuwe herkomstgebieden. Andriy Yarmak van de FAO besprak de vorderingen in Marokko, een land van groot belang voor veel deelnemers aan het evenement, en schetste waarom Egypte en Oekraïne het potentieel hebben om ook grote spelers te worden.


Anriy Yarmak (FAO), Luliia Tymoschenko uit Moldavië, Ekaterine Vephvadze (Georgië) en Oleksandr Pukshyn uit Oekraïne

Telers uit Georgië (Ekaterine Vepkhvadze), Colombia (Miller Preciado), Oekraïne (Oleksandr Pukshyn) en Moldavië (Luliia Tyomshenko) leverden inzichten over de marktontwikkelingen, net als Hussain Hassan (Egypte) en Mouhssine Ismaili (Marokko). In een zijprogramma hadden Ambrish Karvat van Yupaa, India, en Hans Liekens van Sekoya Fruit het over de nieuwe markten in Azië.

Salih Hodzhov voegde een persoonlijke toets toe door zijn reis te delen van bessenplukker tot COO van WB Chambers in het VK. Marion Regan van Hugh Low Farms, ook uit het VK, gaf in de laatste keynote-interviews nog een marktbalans mee, waarbij ze ook de impact van hogere minimumlonen op telers ter sprake bracht.

Het verbeteren van de efficiëntie in de sector houdt ook in dat de producten die de eindklant bereiken beter moeten worden, een onderwerp dat Natasha Solano-Vesela van Hellman Worldwide Logistics aansneed in haar lezing over de prestaties van maritiem en luchttransport.

Bekijk hier de fotoreportage.

De rol van technologie werd ontleed door Theo Slaats van Yield Computer, Marco Snikkers van OneThird, en Mihai Ciobanu van Fresh4cast. Elk met hun technieken gebaseerd op data en AI, streven ze ernaar om de veerkracht van de toeleveringsketen te verbeteren door verspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat het fruit op het optimale moment bij de retailers aankomt. Yield Computer richt zich op oogstramingen en het daarop afstemmen van de teelt. OneThird focust op technieken die de kwaliteit en houdbaarheid van aardbeien beter inschatten om de marktpositionering te verbeteren. Fresh4cast verbetert de communicatie tussen teler en eindklant door tools aan te leveren die het beheer van de AGF-toeleveringsketen verbeteren.

In de loop van de dag werd het ook duidelijk dat er een grote vraag is naar verbeterde genetica. Alessandro Gualandi van G-Berries en Alfonso López van Planasa bespraken dit onderwerp. Ze merkten op dat consumenten het hele jaar door uitstekende kwaliteit zoeken in zachtfruit. Maar verschillende teeltomstandigheden in de diverse teeltgebieden zorgen voor uitdagingen, en die worden nog groter door beperkte waterbeschikbaarheid, vooral bij warm weer. Veredelaars zoeken naar rassen die deze uitdagingen aanpakken. Zo werd ook het potentieel van het ontwikkelen van gelicenseerde of clubrassen besproken. In het aardbeiensegment bieden vroege variëteiten en doordragende rassen kansen. Alessandro deelde mee dat hij 'Easy' frambozenrassen heeft gelanceerd, die gemakkelijk te plukken zijn, waardoor de oogstkosten worden verlaagd.


Hans Berden en Harm Valckx van Berry Packing Services met in het midden Ed Westerweele van Elifab

Om de dag af te sluiten, bood Robbrecht den Engelse van Buro Loods inzicht in concepten in foodretail. Het belang van samenwerken met retailers werd benadrukt door Shannon Boase van CKF Canada, dat samenwerkt met Costco Canada aan duurzame verpakkingsoplossingen. Tot slot besprak David Meszaros het Smartkas vertical farmingconcept en de kosten en het potentieel van dit nieuwe teeltmodel.

Blijf op de hoogte voor meer inzichten in de zachtfruitmarkt - maar eerst is het tijd voor foto's!

Bekijk hier het fotoverslag.